Gå tilbake til:
Du er her:
Gammelt og moderne i Byantikvarens laboratorium
Gammelt og moderne i Byantikvarens laboratorium
Bilde: Anne Kringstad

DOGA-merke for arkitektur- og design til Byantikvarens laboratorium

DOGA-merket for design og arkitektur har vært delt ut siden 1965 og er en årlig pris som gis til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.

– Vi har en stolt design- og arkitekturhistorie i Norge – og det vi gjør med denne prisen er å løfte frem de aller beste. Årets vinnere har skyhøy faglig kvalitet og viser frem den imponerende nyskapingen som skjer over hele landet. Her er det virkelig mye å la seg inspirere av, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

xxx
xx
Bilde: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Med Byantikvarens laboratorium har Byantikvaren sammen med eier Pallas Eiendom omskapt tre forfalne hus fra 1700- og 1800-tallet til velfungerende kontorlokaler som både tar vare på det gamle og svarer på moderne krav og behov.

Byantikvarens laboratoium er en av i alt 17 mottakere av årets design- og arkitekturmerke.

Juryen viser til at Byantikvarens laboratorium ikke først og fremst er et gammelt bygg som er restaurert, men et moderne bygg som på glimrende vis trekker tråder tilbake til fortiden. Det er komplekst, nyskapende og respektfullt, og formidler arkitekturfaget på en subtil og inviterende måte.

-Kontorlokalene til Byantikvaren er ikke bare et laboratorium for arkitektoniske grep og løsninger, men er samtidig en liten eksempelsamling over tradisjonelle byggemåter, gjenbruk og materialbruk som er videreført i de nye tilføyelsene. DOGA-merket  er en anerkjennelse av at flere ser verdien av det vi har gjort og det vi ønsker å formidle i prosjektet. At vi også var nominert til hedersmerket er vi beæret og stolte over, sier byantikvar Johanne Gillow. 

-At et prosjekt som dette mottar merket sammen med store nybygg og nye svært anerkjente designprodukt, sier kanskje også noe om et skifte mot et mer bærekraftig samfunn, der man også ser betydningen av å løfte frem forbildeprosjekt for gjenbruk, ombruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse, sier byråd Thor Haakon Bakke.

Byantikvarens laboratorium:
Initiativtaker: Byantikvar Johanne Gillow, Byantikvaren i Bergen
Arkitekt: Siv.ark. Mette Torslett og Arkitektstudio Elfrida Bull Bene
Byggeier: Pallas Eiendom