Gå tilbake til:
Du er her:
Kranvann
Du kan trygt drikke kranvannet ditt!
Bilde: iStock

Drikkevannet ditt er trygt ved eventuelt atomnedfall

Det vurderes som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en eventuell atomhendelse.

Dette kommer frem av WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann.

Om det skulle skje en alvorlig ulykke i et av Ukrainas operative kjernekraftverk, kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder. På grunn av fortynningseffekten vil dette heldigvis ikke få noen langsiktig helserisiko for drikkevannet. 

Undersøkelser utført etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 viser også at drikkevann fra overflatekilder, som vi benytter oss av i Bergen, ble lite påvirket av det radioaktive nedfallet, og bare kortvarig. Alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Det var behov for tiltak i enkelte matvarer fra landbruk og utmark, men ikke fra drikkevann.

Varslingssystemer

Vindretning, nedbør og andre meteorologiske forhold har stor betydning for hvilke steder som blir rammet av radioaktivt nedfall etter en atomhendelse. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er kompetanseorganet for radioaktivitet og stråling og har det overordnede ansvaret for den norske atomberedskapen. Ved hjelp av ulike verktøy og ressurser overvåker de miljøet i Norge, og sammen med blant annet Sivilforsvarets målepatruljetjeneste og et tett internasjonalt samarbeid har de god oversikt og gode varslingssystemer.

Mattilsynet har ansvar for trygg mat gjennom hele næringskjeden og forvalter grenseverdiene for radioaktivitet i både mat og drikkevann. 

Bergen Vann, det kommunale vannverket i Bergen kommune, har god kunnskap om egne vannkilder og derav gode varslingsrutiner. Kranvannet i Bergen er trygt, sunt og godt og gjennomgår nøye kontroller før det blir distribuert til abonnentene.  Som en del av egenberedskapen, anbefaler vi allikevel at alle har tilgjengelig vann for 3 dager – det vil si 9 liter vann per person. 

Flaskevann
Vann til tre dagers bruk bør være en del av egenberedskapen din
Bilde: Comstock
Aktuelle nettsider;