Gå tilbake til:
Du er her:
Byråd Bakke ved utstillingen sammen med Ida Hermansen og Rolf Knudsen
Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke sammen med byplanlegger Ida Hermansen og leder for Miljøløftets sentrumsgruppe, Rolf Knudsen. Utstillingen står til over høstferien.
Bilde: Elisabeth Langeland Matre

Få med deg jubileumsutstillingen om gåbyen Bergen

Husker du hvordan det så ut på Festplassen da den var parkeringsplass for mer enn 200 biler?

Hvis ikke, kan du ta en tur til Byparken og få med deg utstillingen om gåbyen Bergen. Utstillingen er en del av byjubileet Bergen 950 år, og viser blant annet gjennom bilder byrommene i sentrum i ulike tidsepoker.

- Gjennom utstillingen ønsker vi å vise hvordan byrommene våre er blitt brukt på ulike måter opp gjennom historien. Spesielt etter bilenes inntog da «alle» skulle ha bil, var tilretteleggingen i sentrum på bilens premisser. Arbeidet med å snu trenden slik at vi kan tilrettelegge for mennesker har pågått lenge, og vi fortsetter det arbeidet, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

Bergen får sin første gåstrategi

Bergen kommunes første gåstrategi skal behandles i bystyret i høst. Prosjektleder for gåstrategien, Ida Hermansen i Plan- og bygningsetaten, understreker at gåstrategien skal gjelde for hele kommunen og alle bydeler.

- Gjennom denne utstillingen viser vi eksempler og erfaringer spesielt fra sentrum. Disse erfaringene skal vi ta med oss til alle bydeler slik at det blir bedre tilrettelagt for gående. Satsing på gange er bra både for tilgjengelighet, trivsel, trafikksikkerhet, folkehelse og miljøet, sier Ida Hermansen.

Her finner du mer informasjon om gåstrategien.

Tilbakeblikk og fremoverblikk

Utendørsutstillingen viser tidlige planer for å redusere biltrafikk i sentrum, blant annet gatebruksplanen fra 1989. Den gir også et innblikk i hvilke planer kommunen har fremover for å styrke Bergens identitet som gåby. Du finner også historiske bilder av byrommene fra tidlig på 1900-tallet.

Gåbyutstillingen blir stående i Byparken ved Festplassen frem til 12. oktober.