Gå tilbake til:
Du er her:
Satser på tre
Vil fremme tre som byggemateriale
Bilde: Ståle Feldberg

Gi innspill til Trestrategi for Bergen

Bergen kommune har laget forslag til trestrategi for Bergen, kalt TRE+. Strategien skal være kommunens virkemiddel for å fremme økt bruk av tre i bygde omgivelser.

 Gjennom god og bevisst bruk av tre kan TRE+ bidra til et fremtidsrettet, bærekraftig, varig og vakkert bygningsmiljø.

Byrådet behandlet saken i møtet 29.09.2022 sak 1276/22 og fattet følgende vedtak:

Trestrategien «TRE+» datert 03.06.2022 legges ut til offentlig høring.

CO2 reduksjon med merverdi

Hensikten med Trestrategi, TRE+ er å:

  • bidra til å nå kommunens mål om Bergen som Norges grønneste storby
  • fremme bruk av tre gjennom økt fokus på innovativ trearkitektur som styrker byens særpreg og identitet
  • være et utfyllende verktøy til Grønn strategi, Kulturminnestrategi og Arkitektur - og byformingsstrategi
  • bidra til bærekraftig næringsutvikling som fremmer lokal trevareindustri og styrker ombruksnæringen
  • bidra med gode inspirerende eksempler

Hovedmålet for satsingen, som foreslås nedfelt i Trestrategien, er økt bruk av tre i bygdeomgivelser med visjonen «å styrke trebyen Bergen». 

Hovedmålet foreslås utdypet i fire delmål med satsinger:

1- Tre i nybygg

2- Tre i eksisterende bygg

3- Gjenbruk og ombruk av tre

4- Lokalt produsert tre
 

Del dine innspill og din kunnskap med oss!

Byarkitekten ønsker innspill til Trestrategi for Bergen, TRE+.

Bergen kommune trenger engasjement fra befolkning for at Bergen kommune skal nå visjonen av «å styrke trebyen Bergen». Dere inviteres derfor til å komme med merknader og innspill. 

Frist for å gi innspill er 15. februar 2023
 

Send dine innspill på e-post:
 byarkitekten@bergen.kommune.no 

eller i brev:
Byarkitekten, Bergen kommune Postboks 7700, 5020 Bergen. 
Innspillene må da merkes med «Høring Trestrategi».

Delta på fagseminar om økt bruk av tre 

I forbindelse med presentasjon av høringsutkastet inviterer Bergen kommune v/ Byarkitekten til et mangfoldig fagseminar om økt bruk av tre.

TID: 18. januar 2023 klokken 12.00 – 15.00.
          Det vil bli servert lunsj klokken 11.30.

STED: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5
PÅMELDING: innen 13.januar til e-post: byarkitekten@bergen.kommune.no

 Seminaret er gratis. Seminaret vil også bli strømmet.

Program

Se arrangementet på Facebook her:
Trestrategi for Bergen kommune - fagseminar om høringsutkast | Facebook

Følg Byarkitekten på:
Byarkitektens Facebook og Instagram, samt på denne nettsiden:

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan stilles til Inês Moço Pereira, mobil 938 51 800 eller e-post: ines.moco.pereira@bergen.kommune.no

Les mer om: