Gå tilbake til:
Du er her:
En båt ligger halvveis på land.
Båtskrog kan inneholde miljøgifter og mikroplast, og det er båteier sitt ansvar å rydde opp.
Bilde: Kirsti Isdal

Gir 1000 kroner i vrakpant for fritidsbåter

Som eier kan du få 1000 kroner i vrakpant for å levere inn forfalte fritidsbåter, kajakker og kanoer til gjenvinning. Det er ulovlig å etterlate båter til forfall.

Båtskrog og annet avfall fra båter kan inneholde både miljøgifter og mikroplast.  Båtvrak og kasserte fritidsbåter på avveie er marin forsøpling og et forurensingsproblem, og det er båteier sitt ansvar å rydde opp etter seg.

Hvor kan båtene leveres?

Mindre fritidsbåter under 4,57 meter (15 fot), kajakker, kanoer og lignende kan leveres gratis på alle BIR sine gjenvinningsstasjoner i kommunen, med unntak av den mobile gjenvinningsstasjonen. Alle båter må leveres uten motor, og helt fri for oljer, drivstoff, batteri og elektriske komponenter.

Større fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) med og uten innenbordsmotor kan blant annet leveres hos Norscrap West AS på Askøy og Franzefoss Gjenvinning AS avd, Knarrevik på Sotra, som er godkjente mottak for slike båter.

Hvordan få utbetalt vrakpant?

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Søknaden sendes til Miljødirektoratet som står for utbetalingen. For å få utbetalt tilskuddet må båteier ved levering fylle ut og få signert et skjema som bekrefter eierskap og levering. På www.sortere.no finner du mer informasjon om ordningen og  skjema som skal tas med når du leverer båten.

Ved å levere inn kasserte fritidsbåter til gjenvinning er du med på å holde byen og kysten vår ren. Takk for at du bidrar! 

 

Er du interessert i Bergen? En gang i måneden sender vi nyhetsbrev om byutvikling, om alt fra overordnet strategiarbeid, til klimasatsing, kulturminnevern, parker, byrom og boligforsyning. Abonner på =Byutvikling her