Gå tilbake til:
Du er her:
Gutt på sykkel
Bilde: Jørgen Eide

Har du innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan?

Bergen skal være en trafikksikker by, og kommunens visjon er at det ikke skal være drepte eller hardt skadde i trafikken. Ny trafikksikkerhetsplan for 2022–2025 er nå på høring.

Hvert fjerde år utarbeider kommunen ny trafikksikkerhetsplan for arbeidet, og forslag til ny plan for perioden 2022–2025 legges nå ut på høring. Planen utarbeides i samarbeid med fylkeskommunen, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet. 

Trygghet for barn og myke trafikanter

Trafikksikkerhetsplanens hovedmål er at Bergen skal være en trafikksikker by, som legger til rette for at flere velger å gå og sykle. Videre skal planen bidra til at flere kjenner seg trygge som myke trafikanter i byen. Her er det et særlig fokus på barn, og tilgjengelig kunnskap fra etablering av Hjertesoner og trafikksikkerhetsplaner for skoler er tatt inn i arbeidet. 

Byrådet vedtok i møte 24.06.21 at trafikksikkerhetsplan for Bergen legges ut til offentlig ettersyn. Vi ber om at innspill til planen sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no innen 27. oktober 2021. E-posten merkes med saksnummer 2019/96737. 

Les forslaget til ny trafikksikkerhetsplan