Gå tilbake til:
Du er her:
En av vinnerne, illustrasjonsfoto
"En levende bydel" er en av to vinnere.
Bilde: OS Arkitekter

Her er vinneren av plan- og designkonkurransen for indre Laksevåg

Da Bergen kommune inviterte til åpen plan- og designkonkurranse for indre Laksevåg, kom det inn 32 forslag. Nå har juryen kåret to vinnere som deler førsteplassen.

Konkurransen er en del av planarbeidet for indre Laksevåg.

I den åpne plan- og designkonkurransen har juryen gitt delt førsteplass til to prosjekter:

 

  • LAX fra Oslo- og Londonbaserte Haptic Architects og LONDONON
  • En levende bydel fra danske OS arkitekter
Illustrasjon av vinnerforslag
"LAX" er en av to vinnere.
Bilde: Haptic Architects og LONDONON

 

- Vi er utrolig glad for å ha fått inn hele 32 forslag i konkurransen. Forslagene har vist oss hvilket potensiale som ligger i dette sentrale området, for akitiviteter, byliv og gode byrom. Vi har hatt mange gode diskusjoner i juryen, og er veldig fornøyd med de to vinnerprosjektene. De har gitt oss mye inspirasjon til hvordan indre Laksevåg kan utvikle seg og vi ser fram til å ta disse ideene med videre inn i arbeidet med en offentlig områdeplan, sier juryleder Aslaug Aalen. Hun er byplansjef i Plan- og bygningsetaten.

Her kan du se prosjektene i sin helhet, og alle de 32 innsendte bidragene til konkurransen. 

Juryens begrunnelse

Konkurransen var åpen for arkitekter, landskapsarkitekter og fagpersoner med tilsvarende utdannelse i hele Europa.

Om prosjektet LAX skriver juryen blant annet: "Prosjektet er godt gjennomarbeidet, forfatterne har analysert og beskrevet konkurranseområdets utfordringer og muligheter på en overbevisende måte. Mange forslag beskriver mål om gjenbruk, men i LAX har forfatterne gått systematisk og detaljert til verks med å beskrive potensialet for gjenbruk og addisjoner i de forskjellige byggene."

 
Om En levende bydel sier juryen: "Prosjektet er det forslaget som best viser hvordan Indre Laksevåg kan transformeres til en kompakt flerfunksjonell urban bydel med historisk forankring i bygningsform, offentlig rom og grøntstruktur. (…) Boligfeltene er konkurransens beste, og viser en typologi og et bebyggelsesmønster med overbevisende bokvaliteter, som også kan videreutvikles."
 
Den fullstendige vurderingen fra juryen og begrunnelsen for vinnerprosjektene kan du lese i
juryrapporten.  

I tillegg har juryen trukket fram fire prosjekter som har gode enkeltideer og elementer som er interessant å ta med videre i planarbeidet. Ett prosjekt har også fått hederlig omtale. 

Utstillingsåpning på Laksevåg søndag 6. juni
 

Vinnerprosjektene, innkjøpte forslag og prosjekt med hederlig omtale stilles ut i Laksevågparken under Damsgårdsdagene. Utstillingen åpnes av byplansjef Aslaug Aalen klokken 13.30. 

Konkurransen hadde tre hovedtema: Den produktive byen, den inkluderende byen og bydel med historiske lag. Det ble etterspurt gode ideer og fremtidsbilder for området.  

Konkurransen var åpen for arkitekter, landskapsarkitekter og fagpersoner med tilsvarende utdannelse, og oppgaven utlyst i hele Europa. Deltakerne i konkurransen var anonyme for kommunen og juryen.

Juryen hadde en premiepott på 1.500.000 kr som fordeles til vinnerne og innkjøp slik: 

  • Delt 1. plass: Haptic Architects med prosjektet LAX – 600 000 kr 
  • Delt 1. plass: OS Arkitekter med prosjektet En levende bydel – 600 000 kr 
  • Innkjøp: NSW Arkitektur med prosjektet Tilbake til fremtiden – 100 000 kr  
  • Innkjøp: Gründl Haahr Arkitekter med prosjektet Livet ved vandet – 100 000 kr 
  • Innkjøp: OPPOPP med prosjektet Mellom rommene – 50 000 kr 
  • Innkjøp: Rambøl Norge med prosjektet Bergen Puls – 50 000 kr 
  • Hederlig omtale: Urban think tank design group med prosjektet Pudden 

Konkurransen er arrangert av Plan- og bygningsetaten i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund og ODIN prosjekt AS. 

Her kan du lese mer om planarbeidet for indre Laksevåg


Er du interessert i Bergen? En gang i måneden sender vi nyhetsbrev om byutvikling, om alt fra overordnet strategiarbeid, til klimasatsing, kulturminnevern, parker, byrom og boligforsyning. Abonner på =Byutvikling her