Blå himmel og Ulriken i bakgrunnen,lavblokker i venstre og høyre bildkant og gult eldre hus nedenfor Ulriken. Grønn plen og gangvei nærmest i bildet
Bilde: Bergen kommune

Her kan det komme boliger i Bergen

Boligreserven i Bergen inneholder 3497 boliger, plassert i 84 ulike planer. Sjekk hvor i vår nye kartfortelling.

Nå kan du sjekke ut en kartfortelling fra Plan- og bygningsetaten som viser Bergens boligreserve - hvor mange boliger som potensielt kan realiseres i Bergen i tiden fremover. 

- Jeg er glad for at vi har fått på plass en visuell kartfortelling som gjør informasjon om boligreserven lett tilgjengelig og vil være nyttig i arbeidet vårt fremover, sier byutviklingsbyråd Christine Kahrs.

Boligreserve er en oversikt over hvor mange planlagte boliger som finnes i godkjente og urealiserte reguleringsplaner fra de siste ti årene. Tallene i boligreserven er kun et anslag. Det er først i byggesaken at det endelige boligtallet avklares.

Flest boliger planlagt i Fana

Under kan du se hvor mange boliger som er planlagt i de ulike bydeleneFana har høyest antall her, etterfulgt av Årstad og Bergenhus:

  • Arna: 145
  • Bergenhus: 567
  • Fana: 927
  • Fyllingsdalen: 19
  • Laksevåg: 395
  • Ytrebygda: 487
  • Årstad: 743
  • Åsane: 214

-  Boligreserven er lavest i Fyllingsdalen, men planforslag med detaljregulering av Oasen med stort antall nye boliger er snart forventet til sluttbehandling, sier byutviklingsbyråd Christine Kahrs.

Hvordan kan du navigere i kartfortellingen?

Du kan navigere i kartet i kartfortellingen for å se nærmere på hvor de ulike planlagte boligene i boligreserven befinner seg. I kartet kan du både se punkt som angir hvor mange boliger som ligger i de vedtatte planene, og zoome inn for å se omriss av planen. Ved å trykke på hvert punkt kan du finne ut hvor mange av de regulerte boligene i hver plan som enda ikke er bygget ut. Du får også opp mer informasjon om planen og lenke til planen i planregisteret. Kartfortellingen vil bli oppdatert hver tertial, altså i januar, mai og september.

Sjekk ut kartfortellingen her

Hvordan regner vi ut boligreserven?

Boligreserven i Bergen regnes ut ved at vi ser på de vedtatte detaljreguleringsplanene fra de ti siste årene. Deretter telles antall regulerte boliger og til slutt trekkes antall boliger med byggetillatelse fra. Vi får da et anslag på antall planlagte boliger som ennå ikke er realisert eller under bygging. Det er først i byggesaken at det endelige boligtallet avklares. I tellingen for Bergen kommune har vi ikke inkludert studentboliger og omsorgsboliger. 

Vil ha mest mulig ens beregningsmåte

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet forslag til retningslinjer som er sendt på høring og som Bergen kommune skal gi uttale til. Formålet med retningslinjen er at kommunene beregner boligreserven på en mest mulig lik måte. 

- Det kan bidra til å forenkle arbeidet og gi grunnlag for å sammenligne nivået på boligreserven mellom kommunene, sier byutviklingsbyråden.