Gå tilbake til:
Du er her:
Svartediket - Bergens største vannbehandlingsanlegg
Svartediket - Bergens største vannbehandlingsanlegg. Totalt produserte Bergen Vann i fjor 32 700 000 000 liter drikkevann!
Bilde: Bergen Vann

Høy tillit til drikkevannet i Bergen

Hver dag jobber vi med å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere, og bergenserne svarer med å sette stor pris på det gode drikkevannet sitt.

Resultatene fra årets brukerundersøkelse er nå klar, og den viser at bergenserne fortsatt har høy tillit til drikkevannet vi leverer til abonnentene våre.

Magnar Sekse, etatsdirektør i Bergen Vann
Magnar Sekse, etatsdirektør i Bergen Vann
Bilde: Trude Haugen

-Det er gledelig med så positive tilbakemeldinger fra bergenserne på jobben vi gjør, sier Magnar Sekse, etatsdirektør i Bergen Vann. -Dette gir inspirasjon til å fortsette forbedringsarbeidet med å sikre rent vann til folk og fjord nå og for framtiden. Han retter også en takk til alle medarbeiderne i Bergen Vann for en utmerket innsats for byen og innbyggerne.

Stor tiltro til kvaliteten på drikkevannet

Undersøkelsen viser en stabilt høy tilfredshet blant innbyggerne i Bergen kommune med standarden på de tjenestene som Bergen Vann leverer. Gjennomsnittet er på hele  5,3 av 6 mulige poeng. Hele 93 % (som i 2021) av innbyggerne oppgir at de er tilfreds med standarden på de tjenestene som leveres av Bergen Vann.

Oppsummering av årets resultater

  • Brukerne har stor tiltro til kvaliteten på drikkevannet der de bor.
  • En andel på 93 % (92 % i 2021) oppgir at de har ganske stor eller svært stor tiltro til at Bergen kommune greier å forsyne innbyggerne med godt drikkevann i fremtiden, 5 % har ganske liten eller svært liten tiltro til dette. I 2021 lå denne andelen på 8 %.
  • En andel på 87 % (86 % i 2021) av respondentene oppgir at de har stor eller svært stor tiltro til kvaliteten på drikkevannet.
  • Brukerne vurderer smaken av drikkevannet som god. En andel på 86  % (som i 2021) av respondentene karakteriserer smaken på drikkevannet som god eller svært god, mens ingen karakteriserer smaken som dårlig eller svært dårlig.
  • Innbyggerne har stor tiltro til at Bergen kommune greier å forsyne innbyggerne med godt drikkevann i fremtiden.
  • Majoriteten av innbyggerne mener vannforsyning først og fremst er en kommunal oppgave.
  • En liten nedgang i andelen som har mottatt/sett/hørt informasjon fra etaten; 67 % sier de verken har sett/hørt eller mottatt slik informasjon i 2022 . Denne andelen var på 52 % i 2021. (Dette skyldes trolig færre store hendelser på vann- og avløpsnettet det siste året). Andelen som har lagt merke til negativ medieomtale fortsetter imidlertid å synke,  fra 35 % i 2020 og 23 % i 2021 til 14 % i år.
  • Vi ser også at andelen som sier at de kjenner til hvor jeg får informasjon om vann- og avløpstjenesten i kommunen synker fra 77 % i 2021 til 72 % i år.

Ny etat

Vann- og avløpstjeneste i Bergen kommune ble 1. oktober 2021 slått sammen til en ny stor felles etat - Bergen Vann. Den nye etaten ivaretar nå hele kundereisen under en felles paraply. Alt fra håndtering av nedbør, via renseanlegg til rent vann i springen. Fra avløpsvann, via biogassanlegg til rene og trygge badevann. Drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen og Os, og strategisk planlegging og prosjektering av fremtidens VA infrastruktur og morgendagens arealplanlegging. 

All info om Bergen Vann finner du på nettsidene våre og i vår Innbyggerhjelp 

Bergen Vann
undefined
Bilde: undefined

Her er hele rapporten:

Brukerundersøkelsen ble gjennomført av Opinion i løpet  av uke 10 - 12 i år.
Det ble gjennomført totalt 622 telefonintervju av befolkningen over 18 år. Undersøkelsen er gjennomført ihht Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler. 

Aktuelle artikler:

Bergen kommune - Samlet i en ny etat: Bergen Vann

Bergen kommune - Hovedplaner for Bergen Vann 2019-2028