Illustrasjon Åsane terminal
Illustrasjon av fremtidig Åsane terminal
Bilde: Bergen kommune

Husk høringsfristen 21. desember for Bybanen til Åsane

Reguleringsplanforslaget for Bybanen til Åsane er på offentlig høring, og alle kan komme med skriftlig merknad. Høringsfristen er onsdag 21. desember.

Plan- og bygningsetaten ønsker innspill fra grunneiere og andre interesserte. Planforslaget gjelder: 

  • Bybanen fra sentrum til Åsane 
  • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg 
  • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane 

Her finner du kunngjøringene

Planforslaget er delt inn i seks reguleringsplaner. I tillegg er det utarbeidet et planforslag for midlertidig anleggstunnel og bruk av "saltimporttomten" i Sandviken som rigg- og anleggsområde. Her ligger kunngjøringen for hver av dem, med tilhørende dokumenter og informasjon om hvordan man sender merknad:  

Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten  

Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen  

Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset  

Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn  

Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg  

Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien  

Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde 

 

Planforslaget skal legges frem for politisk 2. gangs behandling våren 2023, og vedtak skal fattes av Bergen bystyre. 

 

14 nye holdeplasser og 13 kilometer sykkelrute  

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet. Hovedmålene for Bybanen er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise. Disse målene har vært førende for hele reguleringsplanarbeidet. 

Den planlagte bybanetraséen fra sentrum til Åsane er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel. Traséen har 14 holdeplasser, blant annet en ny holdeplass i Kaigaten. Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode overganger mellom buss og bane.  

Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvågtunnelen (cirka 925 m). Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km. 

 

 SE VIDEO SOM VISER HVORDAN BYBANEN OG HOVEDSYKKELRUTE TIL ÅSANE ER TENKT:

Videoen er laget av Norconsult og Nordic Office of Architecture på vegne av Miljøløftet.

Les mer om: