Gå tilbake til:
Du er her:

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen 2021?

Nå kan du foreslå hvilket bygg, byrom eller landskapsanlegg som fortjener Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2021.

Denne prisen skal fremme og belønne de som bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolte av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. 

Alle har anledning til å foreslå kandidater. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Du kan foreslå kandidater på følgende måte:

Send ditt forslag til verdige prisvinnere med opplysninger om prosjektenes adresse til Bergen kommune på epost: Byarkitekten@bergen.kommune.no innen 1. oktober. 

Merk e-posten: Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2021.

Vant i fjor:Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41. Hvem vil du skal vinne årets pris?
Vant i fjor:Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41. Hvem vil du skal vinne årets pris?
Bilde: Mad Bergen as

Tidligere vinnere

På nettsiden Arkitektur i Bergen finner du en en oversikt over tidligere vinnere av prisen, med juryens begrunnelse.