Illustrasjon
NYBROTTSARBEID: Sirkulære Bergen er en mulighetsstudie om sirkulær økonomi i byen vår.
Bilde: illustrasjon: Lina Tanita Leiva

Hvordan kan Bergen forlate bruk og kast-samfunnet?

Unik kartlegging av sirkulær økonomi i Bergen er presentert.

Høsten 2020 jobbet Klimaetaten sammen med PwC og Bioregion Institute for å finne ut hvordan vilkårene er for sirkulær økonomi i Bergen i dag, og hva som trengs for å lykkes i tiden framover.

Vi har snakket med en rekke bedrifter, offentlige aktører og interesseorganisasjoner, og vi har analysert tilgjengelig litteratur og data. Noe tilsvarende er ikke gjort i Bergen før. Resultatet er rapporten Sirkulære Bergen. 

Du kan lese hele rapporten her (pdf):

Rapporten ble presentert på et digitalt møte 10. mars. 

Viser status og utfordringer

Sirkulær økonomi er et stort og sammensatt tema, men først og fremst handler det om å forbruke og kaste så lite som mulig. Produkter skal lages, brukes, brukes på nytt, repareres og til slutt omdannes til nytt råmateriale. 

Illustrasjon
MODELL: Sirkulær økonomi omfatter langt mer enn resirkulering, slik denne illustrasjonen viser.
Bilde: Bergen kommune / PwC / Bioregion Institute

Gjør vi dette riktig, kan det bety både nye arbeidsplasser, lavere klimagassutslipp og mindre press på jordens økosystemer.

I Sirkulære Bergen har vi tatt for oss fire hovedområder: produksjon og forbruksvarer, matsystem, mobilitet og bygget miljø. Kartleggingen viser at det er mye å tjene på å gå fra «bruk og kast» – den lineære modellen – til å tenke, planlegge og handle mer sirkulært.

Hvordan vi kan greie det, og hvilke barrierer som finnes, kan du lese mer om i rapporten.