Siri Raknes Hagen, Fana bibliotek
GJESTEBUD PÅ BIBLIOTEKET: Mange inviterte til gjestebud hjemme hos seg selv, men noen også på arbeidsplassen. Bibliotekar Siri Raknes Hagen arrangerte klimamøte på Fana bibliotek på Nesttun.
Bilde: Therese Pedersen

Innbyggerne ber kommunen gjøre det lettere å leve klimavennlig

"Vi ønsker å leve mer klimavennlig, men det må være lett. Det blir vanskelig å gi opp ting man er vant med å ha", var ett av innspillene som kom da vi inviterte bergenserne til å holde gjestebud.

Bergen kommune la fram forslaget til oppdatert versjon av klimastrategien, Grønn strategi, rett før sommerferien. For å få bidrag fra flest mulig innbyggere, prøvde kommunen ut såkalte “gjestebud”  – en ny måte å gi innspill på der hvem som helst kunne invitere venner, naboer, kollegaer eller andre til å drøfte ulike klimatemaer sammen.  

Mange meldte seg, og i løpet av høsten er det blitt gjennomført hele 87 gjestebud. Det er også kommet inn 44 vanlige høringsinnspill til forslaget til ny Grønn strategi. 

Det betyr at bergenserne har bidratt med flere hundre sider med skriftlige innspill til den nye klimastrategien.

Gjestebud-illustrasjon
PRØVER UT: Klimaetaten har testet en rekke ulike aktiviteter for å få med flest mulig bergensere i arbeidet med den nye klimatrategien. Gjestebud er et av tiltakene.

– Det har vært viktig for oss å sørge for at strategien får en god forankring i samfunnet. Strategien viser hvordan vi skal nå de ambisiøse klimamålene våre, og det vil kreve en innsats fra hele bergenssamfunnet, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten i Bergen kommune. 

  • Fredag 2. desember arrangerte Klimaetaten åpent frokostmøte om bergensernes innspill til den nye klimastrategien. Møtet ble også sendt på kommunens Youtube-kanal: 

Stort mangfold blant gjestebudene 

Klimadirektøren trekker frem at det har vært viktig å nå ut til folk som til vanlig ikke ville uttalt seg om en klimastrategi. 

Hun mener at kommunen har lykkes med dette, og trekker blant annet frem gjestebudet som sier: “Ja, vi er redd for planeten. Det gir dårlig samvittighet å leve på en måte som kan ødelegge for andre. Men på en annen side bryr vi oss ikke så mye. Det er ikke mye tiltak vi vil/kan gjøre. Vi er ikke så interessert i klima i utgangspunktet. Derfor er vi ikke så interessert i å gjøre noe.” 

I gjestebudene kunne man velge mellom syv forskjellige klimatemaer: transport, energi, klimarettferdighet, natur, arbeidsliv, forbruk og mat. Det ble gjennomført gjestebud om alle temaene.  

Gjestebud på biblioteket 

Mens noen inviterte til gjestebud privat, ble gjestebud også arrangert på offentlige arenaer. På Fana bibliotek i Nesttun inviterte bibliotekar Siri Raknes Hagen til gjestebud. Hun er opptatt av bibliotekets samfunnsmandat om å være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.  

– Det var spennende å arrangere gjestebud. Vi hadde interessante samtaler der slettes ikke alle var enige. Det er jo akkurat det vi som samfunn trenger – å kunne uttrykke og utveksle meninger, ha takhøyde for at vi ikke alltid er enige, lære av hverandre og likevel ha det gøy sammen, sier Raknes Hagen.  

Spise mindre kjøtt, shoppe mindre og ta mer kollektiv  

Alle gjestebudene fikk tre felles spørsmål uavhengig av hvilket tema de hadde valgt. På spørsmål om hvilke endringer folk har lyst til å gjøre for å leve mer klima- og miljøvennlig, svarer 16 gjestebud at de vil redusere kjøttforbruket. 14 gjestebud vil shoppe mindre, og 11 gjestebud vil bruke kollektivtransport mer. 

Listen over endringer folk kunne tenke seg å gjennomføre er lang.  

Oppfølgingsspørsmålet fra kommunens side var: “Hva trenger dere for å kunne gjøre disse endringene?” Folk svarer alt fra “motivasjon” og “viljestyrke” til “mer informasjon og veiledning om å leve miljøvennlig.”  

– Det er mange som kunne tenke seg å gjøre klimavennlige endringer i livet sitt, men vi ser at de etterlyser mer informasjon om hva som er gode klimavennlige valg og at det må være enkelt å gjøre disse endringene, sier klimadirektør Oseland.  

Slik blir gjestebudene brukt videre

Flesteparten av innspillene som har kommet inn gjennom gjestebudene er nokså konkrete og tar for seg ideer til tiltak. Disse vil tas med videre i arbeidet med handlingsplanen som blir en oppfølging av  Grønn strategi. 

Blant gjestebudene er det også en del overordnede refleksjoner rundt hva som er viktig å ta hensyn til i klimaarbeidet i Bergen. Mye av dette er innarbeidet i utkastet til Grønn strategi som etter planen skal behandles i bystyret i januar 2023.  

– Gjennom medvirkningsarbeidet til Grønn strategi ser vi allerede en forankring av og et eierskap til strategien i bergenssamfunnet. Det lover godt for fortsettelsen, sier klimadirektør Oseland.  

Gjestebudene ble gjennomført i samarbeid med Asplan Viak. Her kan du lese deres oppsummering: 
 

Les mer om: