Gå tilbake til:
Du er her:
Fra venstre: Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling, klimadirektør Stina Ellevseth Oseland og Anne Iren Fagerbakke, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
KLIMASATSING: Startskuddet for Klimaetatens arbeid ble markert 1. september. Fra venstre: Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling, klimadirektør Stina Ellevseth Oseland og Anne Iren Fagerbakke, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling.
Bilde: Håvard Prestegården

Klimaetaten er nå etablert

Store oppgaver venter for den nye etaten, som settes i drift fra 1. september.

Klimaetaten i Bergen kommune skal styrke kommunens arbeid på klimafeltet og får en aktiv rolle i arbeidet med å nå målet om å bli Norges grønneste storby. 

Byrådet har som mål å kutte 50 prosent av klimagassutslippene i Bergen innen 2023. Byen skal være fossilfri i 2030. Klimaetatens nye direktør, Stina Ellevseth Oseland, peker på klimagassutslipp fra transportsektoren som det største problemet kommunen må løse.

– Det gjelder for alle de store norske byene. Å kutte utslipp fra transport krever at vi jobber skikkelig godt sammen med fylke, stat og omkringliggende kommuner. Vi trenger også teknologisk utvikling og kulturelle endringer, sier Oseland.

Skal gi politikerne råd

Klima- og miljøarbeidet i kommunen har siden 2008 vært samlet i Klimaseksjonen. Siden den gang har oppgavene vokst. I mars bestemte derfor byrådet å legge ned Klimaseksjonen, samle alle klimafaglige oppgaver i en egen etat, mens det rene miljøarbeidet blir overført til Bymiljøetaten. 

– Ved å opprette Klimaetaten løfter vi klimaarbeidet opp enda et nivå, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling. 

Den nye etaten får blant annet ansvar for utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap, rullering og oppfølging av Grønn strategi, utvikling av kommunens rolle innen sirkulærøkonomi, arbeid med klimatilpasning og klimasårbarhet og å følge opp arbeidet med kommunens egne klima- og miljøplaner.

– Klimaetaten er en uavhengig fagetat, som vil gi oss politikere tydelige råd og føringer om hva som skal til for å nå klimamålene vi har satt oss, sier Bakke.

– Mest spennende på Vestlandet

Stina Ellevseth Oseland sier det føles “nesten litt overveldende” å tiltre som byens nye klimadirektør.

– Dette er den aller mest spennende klimajobben på Vestlandet, sier hun.

– Klimaspørsmål er relevant for alle områder i samfunnet. Jeg gleder meg til å være med å gjøre Klimaetaten til en skikkelig god klimaforkjemper, både internt i kommunens organisasjon, og utenfor, sier Oseland.