Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • Kommunen inviterer næringsdrivende til kontordager om utforming av byrommene langs Torget og Bryggen
Illustrasjon Bryggen
Bilde: Illustrasjon av byromsutforming langs Bryggen.Bilde: Mot Vågen: Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og studio Holmedal

Kommunen inviterer næringsdrivende til kontordager om utforming av byrommene langs Torget og Bryggen

Som en del av bybaneplanleggingen til Åsane, er det utarbeidet et forslag til hvordan byrommene langs Torget og Bryggen kan bli. Det viser blant annet lyssetting, fasader og bygulv.

Forslaget til byromsutforming er under utarbeidelse, og vil bli innarbeidet i reguleringsplanen for Bybanen til Åsane som vil bli lagt ut på høring høsten 2022. 

Bakgrunnen for Byromsutforming Bryggen-Torget 

I 2019 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for området Torget-Bryggen, og vinneren av konkurransen var «Mot Vågen». Som oppfølging av konkurransen, og på oppdrag av Bergen kommune ved Bymiljøetaten, jobber vinnerteamet videre med forprosjekt for byrommene langs Bryggen og Torget. Dette vil være en del av underlaget for reguleringsarbeidet for Bybanen på denne strekningen. Forslaget er kalt BYROMSUTFORMING BRYGGEN-TORGET. Les mer om det foreløpige forslaget her. 

Kontordager 3. og 4. mai 

I kommunens planarbeid vektlegger vi god dialog og medvirkning underveis i prosessen, og etter påske inviterer vi næringsdrivende i området Torget-Bryggen og andre berørte parter til åpne kontordager. Der kan man komme med spørsmål og konkrete innspill til byromsutformingen.  Sentrale tema vil være: 

  • Tilkomst for publikum/kunder 
  • Varelevering 
  • Bosshåndtering 
  • Byromsmøblering/oppholdssoner 
  • Arrangementer og bruk av byrommet 

 

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har satt av to dager til åpne kontordager 3. og 4. mai klokken 12.00-20.00. Der vil flere av kommunens planleggere være til stede for å svare på spørsmål eller ta imot innspill som gjelder byromsutformingen og planarbeidet for Bybanen i sentrum. Plan- og bygningsetaten har ansvar for reguleringsplanen for bybane og sykkel til Åsane, og Bymiljøetaten har ansvar for byromsutformingen.  

De åpne kontordagene avholdes på InnoLAB i Rosenkrantzgt. 3, og det er sendt ut brev til næringsdrivende i det aktuelle området. Dersom du ikke har mottatt brev og ønsker å melde deg på kontordagene, kan du kontakte Maja Gloppen Norheim  i Bymiljøetaten, så finner hun et ledig tidspunkt en av disse dagene.  

 

Fremdrift for bybaneplanleggingen til Åsane 

Arbeidet med reguleringsplan for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane hadde oppstart i mai 2018. Dagløsning for Bybanen i sentrum ble endelig vedtatt av bystyret desember 2021. Det vil si at Bybanen skal gå fra Kaigaten, langs Småstrandgaten, Torget og Bryggen og videre langs Koengen i Sandbrogaten. Høsten 2022 legges planforslaget for Bybanen mellom sentrum og Åsane ut på offentlig høring.  

Les mer om Bybanen til Åsane på Miljøløftet.no 

  

Ekstern vurdering av innvirkning på verdensarvstedet Bryggen 

For å få en best mulig løsning for området ved Torget og Bryggen, og for å ivareta Bryggen sin verdensarvstatus, har Bergen kommune ved Byantikvaren leid inn en ekstern konsulent som skal vurdere Bybanens innvirkning på verdensarven. Den eksterne konsulenten i Tyskland utarbeider en konsekvensutredning for verdensarvstedet Bryggen.  

Bergen kommune leverer mye materiale til dette arbeidet, og denne uken ble forslag til BYROMSUTFORMING BRYGGEN-TORGET lagt frem for den eksterne konsulenten.