Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunens beredskap ved dårlig vær og mye nedbør

Det er meldt mye nedbør neste døgn. Dårlig vær med mye regn og vind kan gi økt risiko for skader på eiendom. Les om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Det er onsdag 28. oktober ventet mye nedbør i Hordaland, lokalt 50 - 80 millimeter på 12 timer. Det er sendt ut gult varsel for flom, jordskred, mye regn og kraftige vindkast. 

Det anbefales å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv. 

Privat ansvar

Privat eiendom er eiers eget ansvar. Eier må sikre egen eiendom mot eventuell fare for naturskade, og har selv ansvar for å innhente faglige vurderinger.

VED MYE REGN: Slik kan du avverge oversvømmelser

 

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for kommunale eiendommer, kommunale veier og kommunalt vann- og avløpsnett. Dersom været tilsier det, vil aktuelle avdelinger i kommunen vurdere å øke beredskapen. Kommunen har ikke egne geologer som kan rykke ut og vurdere rasfare.

  • Meld inn feil til kommunen
    Aktuelle hendelser kan være veltede trær, feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Bruk meldeskjema på feilmelding.bergen.kommune.no.
  • Vaktsentral
    Kommunens vaktsentral holder døgnåpent. Her kan du henvende deg ved akutte og kritiske feil, for eksempel oversvømmelser. Telefon: 55 56 78 15, e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no
  • Akuttberedskap
    Ved akutte hendelser må henvendelse rettes til politi og andre nødetater.

 

Bekymringsmeldinger

Bekymringsmeldinger om usikre byggetiltak, som for eksempel murer, kan rettes til Plan- og bygningsetatens tilsynsavdeling, e-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no.
Dette gjelder også spørsmål vedrørende raskartlegging utført av kommunen. 

SE VIDEO - Slik jobber kommunen for å unngå oversvømmelser: