dame plukker boss i teaterparken
BOSSRYDDING: Meld din interesse ved å fylle ut skjema i Tilskuddsportalen til Bergen kommune på vegne av laget eller organisasjonen din innen 20. april.
Bilde: Veronica Ljosheim

Lag og organisasjoner: Tjen 25.000 kroner på bossrydding

Bergen kommune inviterer idrettslag, musikkorps og organisasjoner til å delta i rydding av kommunale veger i bydelene.

Områdene som skal ryddes er Bergenhus, Årstad, Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen, Laksevåg, Åsane og Arna. Etter siste rydding får organisasjonen eller laget utbetalt 25.000 kroner for innsatsen.  

En gang i måneden 

Ryddingen skal foregå mellom 1. mai og 15. november 2024 og gjennomføres én gang per måned. Alle som deltar i aksjonen, må være fylt 18 år. Bymiljøetaten deler ut engangshansker og bossekker til alle deltakere, og sørger for at bosset blir hentet etter hver rydding. 

Hvert lag/organisasjon som får tildelt oppdrag må oppnevne en ansvarlig som skal se til at deltakerne forstår og forebygger risiko forbundet med arbeidet. Alle deltakere må bruke refleksvester, som kan lånes hos Bergen kommune. 

Slik blir du med 

Meld din interesse ved å fylle ut skjema i Tilskuddsportalen til Bergen kommune på vegne av laget eller organisasjonen din innen 20. april. Her må du blant annet oppgi kontaktperson, organisasjonsnummer, epost, mobilnummer og ønske om ryddeområde. 

Tildeling av område skjer ved loddtrekning blant alle lag og organisasjoner som har søkt innen tidsfristen. 

Utbetaling 

Etter siste rydding får organisasjonen eller laget utbetalt 25.000 kroner for innsatsen. Utbetalingen overføres til klubbens kontonummer, og så må klubben fordele pengene videre til riktig lag dersom flere lag i samme klubb har søkt. Det er altså viktig at du som søker oppgir klubben sitt felles kontonummer, ikke det enkelte lag eller trener sitt.   

Har du spørsmål? 

For mer informasjon, kontakt Bymiljøetaten på telefon 55 56 56 90 og be om å bli satt over til Helene Myrbø Haugen.  Epost: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Les mer om: