Fallunderlag under klatreleke.
I dag er fallunderlag i gummi det vanligste å bruke på lekeplasser. Her fra Fanatorget lokalpark i Bergen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Lyser ut konkurranse for miljøvennlige fallunderlag

Nå er anskaffelse for utvikling av nye, miljøvennlige og brukervennlige fallunderlag lyst ut. Opptil fem leverandører kan få støtte til design- og konseptutvikling, prototyper og testing.

Oslobygg, Bymiljøetaten i Oslo og Bergen kommune står bak anskaffelsen, som har fått 10 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd. Kommunene har en felles ambisjon om å finne en bedre løsning til gummibaserte fallunderlag, som i dag er det som er vanlig å bruke på lekeplasser. 

Håper mange vil delta i konkurransen

Markedet for kommunale fallunderlag i Oslo og Bergen, utgjør årlig 20-30 millioner kroner. Potensialet i det norske markedet anslås å være på opp mot 100 millioner kroner årlig.

– Bergen og Oslo er to av landets største kommuner, med stor innkjøpsmakt, et sterkt miljøengasjement og en bred tverrfaglig kompetanse. Vi håper derfor at så mange som mulig vil delta i konkurransen, sier Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten, Bergen kommune.

Premissene for nye fallunderlag er at de ikke skal utgjøre noen risiko for miljøet, tilfredsstille tilgjengelighetskrav, og ha lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Lekeplass på Nordnes.
Nordnesparken lekeplass er en av de første lekeplassene i Norge som fikk fallunderlag i kork. Det ble brukt som en test for nytt fallunderlag i 2020.
Bilde: Alexandra Altermark

Vil dere levere et tilbud?

Interesserte leverandører må levere tilbudet sitt med en idéskisse innen fristen onsdag 3. mai kl. 12.00. Fem leverandører med samarbeidspartnere velges ut til å delta i konkurransen, som gjennomføres i tre faser frem til høsten 2026.

I den første fasen får hver leverandør minimum 500 000 kr til design- og konseptutvikling. Tre går videre til andre fase, hvor de støttes med minimum 1 000 000 kr til å utvikle prototyper. I den tredje fasen går to leverandører videre til testing av prototypene, og får minimum 1 500 000 kr i støttesum hver.

Se hele kunngjøringen i Doffin.

Åpent tilbudsmøte fredag 17.mars kl. 09.00

Oslobygg KF inviterer til et åpent digitalt tilbudsmøte fredag 17. mars kl. 09.00 - 11.00. Det blir gjennomgang av konkurransegrunnlaget, og det blir mulighet for å stille spørsmål om konkurransen.

Om prosjektet

  • Prosjekteier: Oslobygg KF
  • Samarbeidspartnere: Bymiljøetaten i Oslo og Bergen kommune
  • Varighet: Sommer 2023 – høst 2026
  • Norges forskningsråd støtter prosjektet med 10 millioner kroner

Har du spørsmål? Kontakt: 

  • Marit Falkum Enerhaug
  • maritfalkum.enerhaug@obf.oslo.kommune.no
  • +47 902 59 294