illustrasjon
MINDEMYREN FLERBRUKSBYGG: Bygget skal etter planen gi tilbake til nærområdet ved å tilrettelegge for sambruk og flerbruk og skal være tilgjengelig for naboer, lag og organisasjoner på dag- og kveldstid.
Bilde: Henning Larsen arkitekter

Nå kommer FutureBuilt-prosjektene i Bergen

Det er signert intensjonsavtale med tre byggeprosjekter: Føniks, Ytre Arna skule og Mindemyren flerbruksbygg.

FutureBuilt er et kvalitetsprogram som kan løfte byen, fagmiljøene og arkitekturen. En arena der klimavennlige foregangsprosjekt blir synliggjort og der ambisiøse aktører med prosjekter som viser vei får bistand fra samarbeidspartnere og fagmiljø til å komme i mål med bærekraftige prosjekt som gjør Bergen til en bedre by å leve i.  FutureBuilt Bergen startet opp i vår, som første kommune utenfor Osloregionen.

– Vi gleder oss stort over at vi allerede nå kan starte opp det konkrete samarbeidet med hele tre prosjekter, prosjektene har et godt spenn fra tilnærmet 100 prosent ombruk til nybygg i massivtre, og det blir spennende å følge innovasjonene i prosjektene, sier prosjektleder for FutureBuilt i Bergen, Tordur Bryngeirsson hos Byarkitekten. 

Føniks – gjenbruk i praksis 

Bygget er Frydenbøs første hovedkontor. Byggeprosjektet skal få en fremtidsrettet fornyelse basert på prinsippet om nesten 100 prosent gjenbruk. Alt fra fasader og vinduer, til inventar og teknisk utstyr skal gjenbrukes. 

En passiv ventilasjonsstrategi vurderes og vil senke byggets energiforbruk over tid, noe som vil bidra til å holde byggets karbonavtrykk så lavt som mulig. Bygget skal designes for fremtidige løsninger og fleksibilitet for eventuell senere demontering av tilførte elementer. Arealeffektivitet og fleksibilitet blir en viktig premiss for måling av klimagassutslipp og endelig konseptskisse. 

Illustrasjon av Føniks
Bilde: Frydenbø

Frydenbø Eiendom har opparbeidet seg et lager med brukte bygningselementer som vil supplere prosjektet i tillegg til flere egne donorbygg som er planlagt revet i nær fremtid. 

– Gjennom Føniks ønsker vi å sette et eksempel for andre, og vise at bærekraftig renovering er veien fremover. Føniks er en påminnelse om at selv gamle bygninger kan blomstre på nytt, når vi tar vare på vårt felles miljø og gjenbruker ressurser på en smart måte, sier prosjektutvikler Per Reigstad på vegne av Frydenbø Eiendom.

Ytre Arna skule – et rehabiliteringsprosjekt 

Ytre Arna skule
Bilde: Byantikvaren

Ytre Arna skule har svært høy arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi som et forseggjort og godt bevart eksempel på skolebygg fra 1950-årene. 

Skolen skal være hjerte i nærmiljøet i en bydel hvor andre tilbud er lavere enn ellers i kommunen. Rehabiliteringsprosjekt er i hovedsak begrenset til bygningen, som er påkostet med gode materialkvaliteter i eksteriør og interiør. Det er en rekke element i bygningen som har verneverdi hvor ombruk gir en merverdi utover klimagassreduksjon. 

Ytre Arna skule har potensiale for å nå opp på alle tilvalgskriteriene. Tross slitte overflater har bygningsdelene god kvalitet og verneverdi i forhold til funksjon og kulturhistorie. 

Ytre Arna skule
Bilde: Byantikvaren

Skoleplassen er i dag asfaltert. Potensialet er stort for å utforme en skoleplass hvor læring står i sentrum for løsninger som bidrar til naturmangfold, overvannshåndtering og utnyttelse av fornybare energikilder. 

– Å gjennomføre dette rehabiliteringsprosjektet etter ekstraordinære kriterier vil ha svært god erfaringsoverføringsverdi til kommunen, sier direktør Willy-Andre Gjesdal ved Etat for utbygging i Bergen kommune.

Mindemyren flerbruksbygg 

Bygget skal gi tilbake til nærområdet ved å tilrettelegge for sambruk og flerbruk og skal være tilgjengelig for naboer, lag og organisasjoner på dag- og kveldstid. Bygget vil bestå av en skole, frivilligsentral, idrettsfasiliteter og boliger. Uteområdet til skolen skal invitere til bruk på ettermiddag og kveld. Generasjonskonsept skal knytte eldre og barn sammen og skape synergier på tvers av generasjoner. Mest mulig ombruk av postterminalen som skal rives og ombrukes gjennom Bergen kommune sin ombrukssentral. 

Tomten er i dag dekket av bygninger og asfalt. En betydelig andel av tomten vil bli grønn og få tilbakeført natur. Det skal være mest mulig bruk av massivtre/trematerialer og ombruk av materialer og produkter Prosjektet skal ha BREEAM-sertifisering, nivå Excellent.

– Å få dette til på en måte som stimulerer til aktivitet, læring, og undring på tvers av generasjoner vil gi en ekstra dimensjon til prosjektet, sier direktør Willy-Andre Gjesdal ved Etat for utbygging i Bergen kommune.

Fra kandidater til forbildeprosjekter – veien videre

Ved å signere intensjonsavtalen er de tre prosjektene nå blitt kandidater til å bli forbildeprosjekter i FutureBuilt.

– Vi går nå i gang for fullt med å samarbeide med prosjektene om å konkretisere kvalitetskriteriene for det enkelte prosjekt. Deretter blir det opp til styringsgruppen i FutureBuilt i Bergen å avgjøre om prosjektene tas opp som forbildeprosjekter i FutureBuilt, avslutter Tordur Bryngeirsson.

Har du et byggeprosjekt på gang i Bergen?

Målet er 6 –12 FutureBuilt-prosjekter i Bergen. Mange utbyggere har allerede meldt sin interesse. 

Kontakt oss gjerne om du er interessert 

Les om Futurebuilt : https://www.futurebuilt.no/