Oversiktsbilde av hundeluftegården.
Oversiktsbilde av hundeluftegården.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Ny hundeluftegård ved Løvstien

Bergen har fått ny hundeluftegård med variert terreng og en nydelig utsikt. Den ligger like over Løvstakkveien, i Løvstien.

Nabohund i hundeluftegården.
Evee bor i nærheten av luftegården og har allerede testet den et par ganger.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Hva finner du her? 

  • 1510 kvadratmeter inngjerdet område for hunder og hundeiere  
  • sti med motbakke som gjør at ikke bare hunden, men også hundeeieren kan få trent seg  
  • sitteplasser, med fem benker i granitt, som er overskuddstein fra Løvstien 
  • bosspann, belysning og doble porter, for ekstra sikkerhet når en kommer og går 
  • naturlig vegetasjon, med gress, busker og blomster

Hvor finner du den? 

Luftegården ligger en kort tur fra en godt brukt tursti til Løvstien, der du passerer “Skillingsbollen”. Den er plassert rett over Solheimslien barnehage i Løvstakkveien. Se plassering i kart her. 

Dronebilde fra februar.
Slik så det ut da arbeidene med hundeluftegården var i gang i februar.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
Utsiktsbilde fra luftegården.
Fin utsikt – her kan du sette deg ned på en av benkene mens hunden leker.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Om hundeluftegårder i Bergen 

  • Bergen kommune har etablert tre hundeluftegårder tidligere: Tennebekk i Kanadaskogen, ved Tveitevannet og ved Liavatnet.  
  • I tillegg finnes det en del private luftegårder, blant annet i Langeskogen.  
  • Bymiljøetaten har utarbeidet et sett med kriterier for etablering av hundeluftegårder. Disse baserer seg blant annet på areal, lokalisering, tilkomst, biologisk mangfold og topografi.  
  • Bymiljøetaten har satt i gang et arbeid med å vurdere mulighetene for etablering av hundeluftegårder i bydelene. Da ser vi på friluftsområder, utfartspunkt og turveier som utgangspunkt, og så må konkrete områder vurderes opp mot kriteriesettet. I tillegg skal Grønn strategi og Naturstrategien ligge til grunn.  

Å finne egnet areal til en hundepark er krevende, og det vil gjerne være behov for kompromisser mellom en rekke ulike hensyn. Kriteriesettet er ikke uttømmende, men er til hjelp for å sile ut egnede områder slik at man kan gjøre en helhetlig vurdering av mulige areal.