Graving og gjerder på Festplassen.
Pågående arbeider på Festplassen.
Bilde: Håvard Prestegården

Ny strømforsyning på Festplassen

Det pågår anleggsarbeid på Festplassen og i Rasmus Meyers Allé som dreier seg om å skaffe økt strømforsyning til arrangement på Festplassen.

Målet er å slippe bruk av strømaggregat og omfattende framføring av kabler for strømforsyning til hvert arrangement. 

Anleggsarbeidet omfatter to hovedelementer: 

  1. BKK som strømleverandør har ansvar for entreprisen som omfatter innplassering av ny trafo i Lysverkbygget og framføring av forsyningskabler i kabeltrasè (OPI kanal) fram til fordelingsskap rundt Festplassen.  Arbeidet pågår ved Lysverkbygget, i Rasmus Meyers Allè og fram til Festplassen. 
  2. Bymiljøetaten har ansvar for arbeidet på selve Festplassen. Arbeidene som Bymiljøetaten skal utføre, omfatter: 
  • Utskifting av fordelingsskap. 
  • Utskifting av eksisterende El-kummer på plassen. Disse skal erstattes med nye kumtopper, som er vanntette. Dette medfører at hellene rundt kummene må tas opp og tilpasses de nye kumlokkene. 

Fra fordelingsskap og til de nye kummene trekkes nye kabler med større strømkapasitet. Her brukes eksisterende trekkerør i bakken under helledekket, slik at en unngår å punktere geonett-oppbyggingen under helledekket. 

Med disse tiltakene vil en ikke bare oppnå forbedring av strømforsyningen, men også forbedring av føringsveiene under bakken. På den måten vil en oppnå bedre fremkommelighet for blant annet rullestol, ved at føringsveiene på bakken blir borte. 

Framdrift

Målet er å klare å gjennomføre anleggsarbeidet før Lysfesten og julemarkededet i november 2023. Det er mange aktører med i arbeidet og mange leveranser som skal på plass. Praktisk bør det være mulig å gjennomføre dette på 3 måneder, men det krever at det ikke dukker opp store uforutsette utfordringer.