Gå tilbake til:
Du er her:
Kanoer i Skomakerdiket.
I friluftskartet kan du se hvor kommunen har gratis kanoutlån, her ved Skomakerdiket.
Bilde: Håvard Holme

Nytt friluftskart med informasjon om telting, fiskevann og badeplasser

Det nye friluftskartet gir deg blant annet oversikt over tilrettelegging for friluftsaktiviteter i byfjellene, og om fiske- og badeplasser både på byfjellene og andre steder i kommunen.

Bymiljøetaten har lansert et kart som viser noen av mulighetene for friluftslivsaktiviteter i kommunen. I første omgang vil du finne mye god informasjon om kommunens tilrettelegging i byfjellene. Du finner også oversikt over badeplasser i kommunen og fiskevann på kommunens grunn som du kan fiske gratis langs. I tillegg finner du viktig informasjon om hva som er viktig å huske på som gjest i naturen og hvilke regler som gjelder, for eksempel om bålbrenning og forsøpling.  

Fortsatt under utvikling

En grill ved Skomakerdiket
Kartet viser hvor kommunen har tilrettelagte grill- og bålplasser, her på Fløyen.
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Seksjonsleder for natur- og miljøforvaltning, Kristin Madsen Klokkeide, forteller at kartet er under utvikling og skal suppleres mer flere områder etter hvert.

– Selv om kartet ikke er helt ferdig utviklet, velger vi likevel å publisere det nå, fordi informasjonen som er tilgjengelig i kartet er informasjon mange innbyggere etterspør. Samtidig ser vi at trykket på naturområdene våre er veldig stort, og at det er en økende trend. Det gjør det ekstra viktig å gi god informasjon, ikke minst om hvordan vi må bruke naturen på en måte som gjør fotavtrykket vårt så lite som mulig, forklarer Klokkeide.

Strenge regler for telting i Fløyenområdet og i områder som er viktig for drikkevannet

I utgangspunktet er det tillatt å telte og å sove i hengekøye på byfjellene. Dette gjelder likevel ikke i Fløyenområdet og i områder med restriksjoner på grunn av drikkevann. I kartet vil du se at disse områdende er tydelig avgrenset. Å henge opp en hengekøye for en liten turpause er imidlertid lov.

– Grunnen til de strenge reglene i Fløyenområdet er for å redusere trykket i et friluftsområde som brukes av svært mange.  I områder for byens vannforsyning gjelder de samme reglene for telting og hengekøyer, og der er det heller ikke lov å bade og fiske, forklarer Klokkeide.  

Viktig med god planlegging

Gapahuk ved Tennebekk
Friluftskartet viser hvor kommunens gapahuker er plassert, her ved Tennebekk.
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Friluftskartet er bare tilgjengelig i digital utgave, og er tilpasset både mobil- og pc-skjerm. Det er likevel viktig å huske at det ikke er internettdekning alle steder. Du må derfor fortsatt planlegge turen godt på forhånd, og ta med deg kart og kompass hvis du skal langt. 

– Husk at i naturen er du gjest, og det er vårt alles ansvar å ta godt vare på våre felles ressurser, og å verne om fugl, fisk, dyr og planter, påpeker Klokkeide.  

Bymiljøetaten ønsker deg en riktig god sommer på tur! 

Her finner du kartet

 

Er du interessert i Bergen? En gang i måneden sender vi nyhetsbrev om byutvikling, om alt fra overordnet strategiarbeid, til klimasatsing, kulturminnevern, parker, byrom og boligforsyning. Abonner på =Byutvikling her