Gå tilbake til:
Du er her:
3D-illustrasjon av Paradis.
3D-illustrasjon av hvordan det skal bli på Paradis.
Bilde: Vestland fylkeskommune

Pågående transformasjon av Paradis

Sentrale deler av Paradis gjennomgår nå store forandringer både gjennom private utbyggingsprosjekt og bygging av offentlig infrastruktur.

Dette er viktig for å oppnå ambisjonene om en kompakt byutvikling, og målet med å videre utvikle områdene nær Paradis sitt bybanestopp. 

Kart som viser aktuell strekning. Rød linje viser fremtidig sykkelveg. Gul linje er den nye broen. Lyseblå linjer er sammenhengen med det vedtatte sykkelnettet.
Kart: rød linje viser fremtidig sykkelveg. Gul linje er den nye broen. Lyseblå linjer er sammenhengen med det vedtatte sykkelnettet.
Bilde: Bymiljøetaten

Nye gang- og sykkelveier 

Nye gang- og sykkelveier vil komme over de neste årene. 

For tiden bygger Vestland fylkeskommune flere samferdselstiltak i det som er det første byggetrinnet i prosjektet på Paradis.  

I 2023 vil oppgraderte veier, nye gang- og sykkelveier, en allmenning og ikke minst: splitter ny gang- og sykkelbro over Nesttunvegen være klart til bruk.  

Her kommer det ny gang- og sykkelbro.
Her kommer det ny gang- og sykkelbro.
Bilde: Helge Herreros
Illustrasjon av broen. Fargevalg er ikke avgjort enda.
Illustrasjon av broen - fargevalg er ikke avgjort enda.
Bilde: Royal HaskoningDHV

Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet og bidrag fra utbyggingsavtaler.  

Bakgrunnen for arbeidet er en områdereguleringsplan som ble vedtatt i 2014.  

Vil du ha mer informasjon om prosjektet?

Midlertidig torg på Paradis

Illustrasjon av hvordan midlertidig torg på Paradis kan se ut.
Illustrasjon av hvordan midlertidig torg på Paradis vil se ut. Det vil være små endringer.
Bilde: Sweco

Det skal også anlegges et midlertidig torg ved bybanestoppet på Paradis.  Den midlertidige oppgraderingen inngår som en del av den endelige transformasjonen av Paradis. 

Hensikten med oppgraderingen er å tilrettelegge for en bruk som gir plass til lek og opphold, blant annet gjennom bedre trafikkstyring. Det midlertidige torget blir et grønt og attraktivt byrom med benker og beplanting, og er tenkt som et stoppested og en møteplass for reisende til og fra Bybanen.