Nedre Korskirkeallmenning med Korskirken i bakgrunnen.
Beboere og næringsdrivende i Vågsbunnen får felles bosscontainere på Øvre Korskirkeallmenning. Bildet er fra Nedre Korskirkeallmenning.
Bilde: Nina Blågestad

Renhold i Vågsbunnen: Felles container skal erstatte private bosspann

For å redusere forsøpling i Vågsbunnen settes det opp felles containere for beboere og bedrifter i området.

Bymiljøetaten har ansvar for renhold og publikumsavfall i Vågsbunnen, og får mange meldinger om forsøpling i området. Det er innført hyppigere renhold enn tidligere, uten at det har hatt ønsket effekt. 

Forsøplingen stammer i hovedsak fra bosspann og containere for husholdnings- og næringsavfall. Bossdunker står ute hele døgnet, og er ofte overfylte. 

– Utfordringen ligger i hovedsak i at bosspann og containere veltes og tømmes, og bosset blir liggende på gaten. Driftsentreprenøren vår rydder og spyler området tre ganger i døgnet, men kort tid etter at de har vært på stedet, er området tilgriset med avfall igjen. Det er klart at dette er fortvilende for de som bor og driver næring i området, sier Lise Reinertsen, direktør i Bymiljøetaten. 

Kartutsnitt som viser området som er berørt av tiltaket. Området strekker seg fra Bankgaten i sør til Lille Øvregaten i nord, og fra Domkirkegaten i øst til Vertlidsallmenningen i vest.
Private bosspann og containere fra beboere og næringsdrivende innenfor det markerte området vil fjernes, og erstattes med felles containere.

Private bosspann fjernes fra gateplan 

Husholdningene og de fleste næringsdrivende i Vågsbunnen er tilknyttet BIR som kunder, og Bymiljøetaten har over tid hatt dialog med BIR om hvordan vi sammen kan imøtekomme utfordringene med forsøpling i Vågsbunnen.

– Vi har sett på alternative løsninger for innsamling av husholdnings- og næringsavfall i området, og mener at det er nødvendig å fjerne bossdunkene fra gateplan og erstatte disse med andre løsninger. BIR vil derfor erstatte bossdunkene med en sentralisert containerløsning for innsamling på Øvre Korskirkeallmenning, forteller Reinertsen.

To felles containere skal betjene husholdnings- og næringsavfall 

Det vil settes opp to containere for restavfall. Nærmeste returpunkt for papp, glass- og plastinnsamling er i Kong Oscars gate. 

Containerne på Øvre Korskirkeallmenning vil ha låst topplokk, og vil vil bli utstyrt med sensor for å måle fyllingsgrad. Det vil bli minimum én tømming hver dag.

– For noen vil det bli et stykke å gå for å kaste boss, og vi forstår at det vil oppleves som en ulempe. Vi tror likevel at forsøplingsutfordringene i Vågsbunnen vil bli betydelig redusert med innføring av felles containere, så vi håper at de som blir berørte av tiltaket likevel opplever dette som en forbedring, sier Reinertsen. 

Bysykkelstativet flyttes  

De nye containerne vil plasseres på Øvre Korskirkeallmenningen, der det står et bysykkelstativ i dag. Bymiljøetaten jobber med å finne en alternativ plassering for bysyklene. 

Bysykkelstativ på Øvre Korskirkeallmenning.
De nye containerne plasseres her på Øvre Korskirkeallmenning som det står et bysykkelstativ i dag.
Bilde: BIR

To alternativer for næringsavfall 

Til sine næringskunder vil BIR bedrift tilby to ulike alternativer for avfallsinnsamling når bossdunkene blir fjernet. Næringskundene kan da velge mellom et fast pickup-tidspunkt, der de møter sjåføren og personlig leverer avfallet, eller de kan bruke de samme containere som husholdningskundene. Bymiljøetaten og BIR vil også gå i dialog med andre avfallsaktører som håndterer næringsavfall i området.

Alle BIR sine kunder vil få tilsendt praktisk informasjon fra BIR om de nye rutinene for bosshåndtering i Vågsbunnen.