illustrasjon Eidsvåg
Holdeplass i Eidsvåg

Se planforslaget for Bybanen til Åsane på fem minutter

Tirsdag 4. oktober overleverte Plan- og bygningsetaten reguleringsplanforslag for bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel til politisk behandling.

Tirsdag 4. oktober klokken 09.00-11.30 presenterte Plan- og bygningsetaten forslaget i en digital direktesending. Opptaket av presentasjonen ligger tilgjengelig på nett på Miljøløftets nettsider. Der ligger også alle dokumentene i saken. 

Traséen på fem minutter

Det er også laget en 3D-film som illustrerer hele den foreslåtte traséen for bybane og sykkel. 

SE HVORDAN BYBANEN OG HOVEDSYKKELRUTE TIL ÅSANE ER TENKT:

Videoen er laget av Norconsult og Nordic Office of Architecture på vegne av Miljøløftet.

Flere åpne informasjonsmøter når planen legges på høring 

Når planforslaget er sendt fra Plan- og bygningsetaten, skal det først behandles i byrådet før det legges ut på offentlig høring. Vi forventer at høringsperioden blir i november-desember. 

Grunneiere i planområdet får informasjon direkte via brev når planforslaget legges på høring. I løpet av høringsperioden vil Plan- og bygningsetaten invitere til flere åpne informasjonsmøter om planforslaget. Disse blir fysiske (ikke digitale), og nærmere informasjon om steder og datoer kommer. 

Program for den digitale sendingen 4. oktober kl 09.00-11.30

 • Velkommen ved direktør i Plan- og bygningsetaten, Tarje Wanvik 
 • Målsetting og overordnede tema for Bybanen til Åsane ved prosjektleder Solveig Mathiesen og Rune Herdlevær 
 • Delstrekning 1 Kaigaten-Sandbrogaten ved Karin van Wijngaarden 
 • Delstrekning for sykkel Festningskaien-Sandviksveien ved Geir Bartz-Johannessen 
 • Delstrekning 2 Sandbrogaten-Eidsvågtunnelen ved Thomas Leathem 
 • Pause 
 • Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg, ved Kjell Erik Myre i Statens Vegvesen og Fløyfjelltunnelen, rigg- og anleggsområde ved Rune Herdlevær 
 • Delstrekning 3 Eidsvågtunnelen-Tertneskrysset ved Mayada Hassan 
 • Delstrekning 4 Tertneskrysset-Vågsbotn ved Eskild Bakke 
 • Anleggsgjennomføring og fremdrift for bygging ved Ole Wilhelm Mortensen i Bybanen Utbygging 
 • Videre prosess og overlevering av planforslaget til byråd for Byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad 

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet, og mer informasjon finner du på Miljøløftets nettsider