Illustrasjon av syklist, fotgjengere og bybane foran Xibition
Bilde: Bergen kommune

Si din mening om planforslaget for Bybanen til Åsane

Reguleringsplanforslaget for bybane og hovedsykkelrute sentrum-Åsane og forlenget Fløyfjelltunnel er på høring med frist 21. desember.

Byrådet vedtok i oktober å legge planforslaget ut på høring. Nå finner du kunngjøringene og tilhørende dokumenter på kommunens kunngjøringssider.  

Vi ønsker innspill fra grunneiere og andre interesserte. Mer informasjon om hvordan du sender merknad finner du på kunngjøringssidene. Der ligger også alle dokumentene i saken. Gå inn på kunngjøringer - søk bybanen - gå inn på den delstrekningen du ønsker for å sende merknad. 

I forbindelse med høringen har Plan- og bygningsetaten også sendt ut rundt 10 000 brev til grunneiere i planområdet, som strekker seg fra Kaigaten til Vågsbotn.  

14 nye holdeplasser og 13 kilometer sykkelrute 

Den planlagte bybanetraséen fra sentrum til Åsane er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel. Traséen har 14 holdeplasser, blant annet en ny holdeplass i Kaigaten. Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode overganger mellom buss og bane. 

Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvågtunnelen (cirka 925 m). Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km. 

Velkommen til åpne informasjonsmøter 

I høringsperioden 5. november-21. desember inviterer Plan- og bygningsetaten til flere åpne informasjonsmøter om planforslaget. Alle møtene er klokken 18.00-20.00.  

  • 15. november Delstrekning forlenget Fløyfjelltunnel og Fløyfjelltunnelen, rigg- og anleggsområde. Sted: Norges Handelshøyskole 
  • 17. november Delstrekning 4, Åsane. Sted: Åsatun Lagshuset 
  • 21. november Delstrekning 1, Sentrum. Sted: Autogården, Johannes Bruns gate 12 
  • 22. november Delstrekning 3, Eidsvåg-Tertneskrysset. Sted: Norges Handelshøyskole 
  • 24. november Delstrekning 2, Sandviken og hovedsykkelruten i Sandviken. Sted: Norges Handelshøyskole 

Det blir også fire åpne kontordager der flere av våre saksbehandlere er tilgjengelig for en prat og spørsmål. Tre dager på Innbyggerservice i Kaigaten og en på Åsane kulturhus. Alle kontordagene er fra klokken 12.00 til 18.00, og informasjon om kontordagene er sendt ut i grunneierbrevene og ligger på kunngjøringene for hver delstrekning.  

 

Kart som viser hele traseen
Bilde: Bergen kommune

Flere delstrekninger og fagnotater 

Det er syv ulike kunngjøringer i saken. Reguleringsplanarbeidet er delt i seks delstrekninger: 

Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten 

Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen 

Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset 

Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn 

Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg 

Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien 

I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, og bruk av «saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde:  

Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde

 

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet. Hovedmålene for Bybanen er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise. Disse målene har vært førende for hele reguleringsplanarbeidet. 

 

SE VIDEO SOM VISER HVORDAN BYBANEN OG HOVEDSYKKELRUTE TIL ÅSANE ER TENKT:

Videoen er laget av Norconsult og Nordic Office of Architecture på vegne av Miljøløftet.