Slettebakken-teamet mottar prisen.
Holder fast i prisen: I midten av bildet står byggeleder i Bymiljøetaten, Endre Hausvik. Veidekke er representert med prosjektleder Bjørg Carlsen Torsnes (til venstre) og anleggsleder Vegar Murvold (til høyre).
Bilde: Nina Vadøy

Slettebakken deponi vant miljøpris

Vinneren av Miljøringenprisen 2023 ble prosjektet Slettebakken deponi.

Miljøringen ønsker å hedre prosjekter som løser en miljøfaglig utfordring på en innovativ, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte.

Endre holder oppe prisen.
Byggeleder Endre viser frem den gjeve prisen!
Bilde: Nina Vadøy

«Prosjektet er et modig og banebrytende prosjekt.  Det er første gang man gjennomfører oppgraving med fjerning av et gammelt deponi med påfølgende separering av gjenvinnbare fraksjoner. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt, der det er utvist stor faglig tyngde og innovasjon, med mål om å sikre trygge nedstrømsløsninger, høyest mulig gjenvinningsgrad og reduserte CO2-utslipp. Erfaringene og resultatene fra prosjektet kan ha stor påvirkning på hvordan tilsvarende prosjekter kan realiseres i fremtiden» var juryens begrunnelse. 

Deponiet er så heldig å få donere 40 000 kr til en valgfri lokal organisasjon, og har valgt å donere pengene til Slettebakken Frivilligsentral som holder til i nabohuset, og jobber med folkehelse, kultur og inkluderingsarbeid.  

 – Disse midlene vil komme veldig godt med når vi nå skal starte opp frivillige aktiviteter for folk i alle aldre på Slettebakken, sier daglig leder i Slettebakken Frivilligsentral, Hege Mikkelsen.  

Dronebilde over Slettebakken deponi.
Slettebakken deponi i fjor vinter.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Prosjektets byggherre er Bymiljøetaten i Bergen kommune, og Veidekke er entreprenør sammen med belgiske DEME Environmental.

Miljøringen er et nettverk for forurenset grunn og sedimenter, og skal være en aktiv formidler av informasjon, slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter.