Søviklien huseierlag
DYRKER SAMMEN: Søviklien huseierlag fikk tilskudd i fjor. De har laget en felles hage, som de kaller Purkhagen.
Bilde: Søviklien huseierlag

Søk penger til urbant landbruk

Bergen kommune gir penger til matproduksjon i byen. Søknadsfrist er 15. februar.

Bergen kommune ønsker å stimulere til dyrking av spiselige vekster i byrom, i parker og på ledig areal i nærheten av bomiljøer. 

Målet er å øke innbyggernes kunnskaper om matproduksjon og legge til rette for en grønnere by, gode nabomiljøer og attraktive møteplasser som kan gi muligheter til aktiviteter på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet.

Bystyret har bevilget 415 000 kroner til ordningen for 2023.

Les mer og finn søknadsskjema her. 

Hage
IKKE BARE DYRKING: – Målet har vært å lage en blanding av natur- og friluftshage og en mathage, og skape et viktig felles fristed for både barn og voksne, skriver Søviklien huseierlag.
Bilde: Søviklien huseierlag

– Det har blitt en flott møteplass

Lag, foreninger, institusjoner, borettslag og sameier som ønsker å ta i bruk arealer til dyrking av spiselige vekster/nyttevekster eller birøkt i byen kan søke om tilskudd.

Søviklien huseierlag på Søreide i Fana var blant dem som fikk penger i fjor. De framhever det sosiale ved å lage en felles hage for dyrking, og skriver i sin rapport:

– Purkhagen har blitt en ny møteplass for huseierlaget. Vi er særlig fornøyde med at det har blitt en plass der ungdommene i nabolaget har lyst til å være, og invitere venner til. Flere barn og unge har valgt å feire bursdagen sin i Purkhagen, og det har blitt en flott møteplass der nabolaget samles i hverdagen og når vi har noe vi ønsker å feire.

Huseierlaget har fått fine avlinger med blant annet salat, reddiker, gulrøtter, beter, squash, urter, epler og pærer.

Grønnsaker
RESULTAT: Her er noe av fjorårets avling.
Bilde: Søviklien huseierlag

Og kanskje viktigst: Vi fikk til et kjempefint samhold knyttet til prosjektet. Vi har også begynt å tenke på om vi kan utvide Purkhagen med birøkt og andre spennende prosjekter, skriver de.

– Stolte naboer

Melkeplassen hagelag er en annen tidligere tilskuddsmottaker. De skriver om sin parsellhage:

– Naboer kommer daglig innom og følger med på vekster selv om de ikke dyrker selv. Benkene og sitteområdene blir brukt av naboer som nå har en trivelig plass å samles. I tillegg har vi fått opp interessen og økt kunnskapen innen urbant landbruk. Stolte naboer viser til stadighet frem flotte grønnsaker, bær og blomster.

Bilde av Melkeplassen hagelags parsellhage.
SOSIALT: – Plassen har blitt en tilgjengelig og sosial samlingsplass i nabolaget og fått opp betydelig mer aktivitet på uteområdet. Vi ser barn som leker i området som er nysgjerrige og utforsker planter, rapporterer Melkeplassen hagelag.
Bilde: Melkeplassen hagelag

Har dere lyst til å få til noe lignende? Det kan gis tilskudd til:

  • Utstyr som plantekasser, jord, frø, planter, bærbusker og frukttrær, birøkt i byen
  • Kurs i dyrking og bruk av matvekster/nyttevekster/birøkt
  • Etablering av parsellhage
  • Dyrking i takhager
  • Dyrking i felles byhager