Gå tilbake til:
Du er her:
Kvinne og mann bruker hver sitt elløperhjul
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Starter pilotprosjekt for elløperhjul i desember

Bymiljøetaten starter i desember opp pilotprosjekt for å finne ut hvordan kommersiell utleie av elløperhjul i Bergen kan reguleres.

Det er et stort behov for å regulere den kommersielle utleien av elløperhjul som har dukket opp i bybildet, på en måte som balanserer bruk av elløperhjul og fremkommelighet for alle.

Starter i desember

Pilotprosjektet skal gjennomføres i sentrum og Åsane i samarbeid med flere kvalifiserte operatører. Det starter opp i desember i Bergen sentrum. Prosjektet skal ta i bruk nye teknologiske løsninger for å etablere en dynamisk regulering av utleievirksomhet. Det er inngått en forsknings- og utviklingskontrakt med teknologiselskapet Nivel AS.

Mye av hensikten med pilotprosjektet er å avdekke ulike utfordringer knyttet til regulering av elløperhjul-virksomheten og finne den beste praksisen for utleie. Prosjektet legger opp til løpende og dynamisk regulering og læring.

Skal foreslå permanent ordning

Utprøving av digitalt reguleringsverktøy, testing av regler for bruk, og læring i samspill med de aktuelle aktørene som vil inngå i pilotprosjektet, skal bidra til å finne ut om og hvordan elløperhjul kan bidra positivt i byens transportsystem.

Pilotprosjektet avsluttes senest april 2022. Ved pilotperiodens slutt, legger byrådet frem en egen sak som oppsummerer erfaringer fra pilotperioden og foreslår en permanent ordning for regulering av kommersiell utleie av mikromobilitet i Bergen kommune.

Bystyret behandlet saken tirsdag 17. november.