Syv gangbroer i Bergen er sårbare for påkjørsel

På oppdrag for Bergen kommune har Norconsult kartlagt hvilke overgangsbroer som er sårbare for påkjørsel. Fire av broene er vurdert som svært sårbare.

I juli 2023 skjedde det en tragisk ulykke i Olsvik, hvor en gangbro raste ned etter påkjørsel og en lastebilsjåfør omkom. Den aktuelle broen ble bygget i 1982 etter datidens krav, og ble ikke dimensjonert for å tåle påkjørsler. Flere broer i Bergen og ellers i landet er bygget på tilsvarende måte, og Bergen kommune startet en kartlegging av denne typen broer etter ulykken. 

21 gangbroer er vurdert 

Bymiljøetaten har nå mottatt en rapport etter kartleggingen. Rapporten tar for seg 21 lette overgangsbroer for gange- og sykkeltrafikk som kan være utsatte for påkjørsel.

  • 14 av de 21 broene er vurdert som ikke sårbare.
  • Fire broer er vurdert som svært sårbare: én i Åsane, én i Arna og to på Laksevåg. 
  • En bro på Laksevåg er vurdert som sårbar.
  • To broer er vurdert som litt sårbare: én på Laksevåg og én i Fana. 
Grøvle bro i Åsane
Grøvle bro i Åsane er en av broene som er sårbar for påkjørsel.
Bilde: Norconsult

– Det er ulike vurderinger for hvorfor de aktuelle broene er klassifisert som sårbare. Felles for alle er at de er eldre broer som er bygget etter datidens krav. Påkjørsellast var ikke et av dimensjoneringskriteriene den gang, og det betyr at de er ikke konstruert for å tåle den type ytre belastning som dagens broer blir konstruert for å tåle, forklarer Tord Honne Holgernes, leder av forvaltningsavdelingen i Bymiljøetaten. 

– Det er viktig å understreke at broene tåler det de er bygget for å tåle, altså gange- og sykkeltrafikk over broen. Det de er sårbare for, er kraftfull ytre påvirkning, for eksempel at broene blir påkjørt av et stort kjøretøy i høy fart. Sannsynligheten for det er lav, men konsekvensene kan være store hvis det først skjer. Vi vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å minimere denne risikoen, sier Holgernes. 

Delt ansvar mellom kommune, stat og fylkeskommune

Alle syv broene som er sårbare for påkjørsel krysser riks- eller fylkesveg. Det innebærer at tiltak som er anbefalt å gjøre i eller ved vegbanen under broen, vil være stat eller fylkeskommunen sitt ansvar. Tiltak som gjelder selve brokonstruksjonen, er kommunens ansvar som eier av broene. 

– Rapporten peker på mulige tiltak fra kommunen på fem av broene. På fire av broene kan montering av sidestyring hindre at betongelementene over kjørebanen kan bli skjøvet av og falle ned ved påkjørsel.  Den femte broen er laget i tre, så her blir tiltaket å vurdere om det er behov for hyppigere kontroll av broen enn hvert femte år, som frekvensen er i dag, forklarer Holgernes. 

Bymiljøetaten vil nå gå nøye gjennom rapporten og anbefalte tiltak, og sende en bestilling på gjennomføring av tiltak så snart som mulig. 

– Vi har også oversendt rapporten til fylkeskommunen og Statens vegvesen, hvor vi har bedt om tilbakemelding på de foreslåtte tiltakene de står ansvarlig for, sier Holgernes.  

Kart over bruene som er vurdert som sårbare. Bruene som er svært sårbare for påkjørsel er Grøvle bro i Åsane, Kalvdalsleitet bro i Arna, samt Haakonsvernveien bro og Bjørndalsbakken bro i Laksevåg. Fæsteråsen bro i Laksevåg er vurdert som sårbar, mens Storetveitvegen bro i Fana og Lyderhornsveien bro i Laksevåg er vurdert som litt sårbare.
Bruene som er svært sårbare for påkjørsel er Grøvle bro i Åsane, Kalvdalsleitet bro i Arna, samt Haakonsvernveien bro og Bjørndalsbakken bro i Laksevåg. Fæsteråsen bro i Laksevåg er vurdert som sårbar, mens Storetveitvegen bro i Fana og Lyderhornsveien bro i Laksevåg er vurdert som litt sårbare.
Bilde: Bymiljøetaten