Gå tilbake til:
Du er her:
tur drikkevann restriksjoner
Gullfjellet og byfjellene rommer store deler av Bergens drikkevannsforsyning.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Ta vare på naturen og drikkevannskildene når du går på tur

Restriksjonene i deler av byfjellene og Gullfjellet, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre. Det er også andre hensyn å ta når du ferdes ute i naturen.

Kart (Google) med grenser for nedørsfelt til drikkevann. 

Mange har oppdaget gleden over å bevege seg ute i naturen, og når flere er ute i naturen er det er noen hensyn det er viktig å tenke på:

drikkevann
Ta vare på drikkevannet vårt!
 

Informasjonstavler om restriksjoner i drikkevannsområdet

Det er ingen begrensinger på alminnelig ferdsel, men noen aktiviteter er ikke forenlig med vannforsyningen.

Dette gjelder aktiviteter som bading, fisking, bruk av båt, ferdsel med hest og telting, camping og overnatting i hengekøye. Skiltene informerer om at du går inn og ut av nedbørfeltet.

Vi ønsker alle fine turopplevelser og husk at vann fra hele vanntilsigsfeltet over tid vil ende opp i vannkildene. 

Mer informasjon