Gå tilbake til:
Du er her:
Mirkosensorer montert på måleboden på Danmarksplass
Fem mikrosensorer vil nå bli utplassert på Skjold skole, Lyngbøtunet, Åsane senter, Nordahl Grieg videregående skole og Indre Arna barnehage.
Bilde: Arild Jensen

Tester mikrosensorer for måling av luftforurensning

Bergen kommune ved Miljørettet helsevern deltar i et forskningsprosjekt som undersøker om mikrosensorer kan brukes til å måle luftforurensning.

Fordelen med mikrosensorer er at de er relativt billige, kompakte og enkle å drifte. Dette gjør det mulig å plassere ut mange mikrosensorer, og dermed dekke et større geografisk område enn kommunens 5 luftmålestasjoner dekker i dag. Det vil si at flere av Bergens innbyggere vil kunne få sanntidsinformasjon om luftkvaliteten i sitt nærområde.

Siden dette er ny teknologi, må Bergen kommune imidlertid kunne kvalitetssikre måledataene og ha et system for å presentere dataene på en god måte. Kommunen deltar derfor i forskningsprosjektet "iFLINK" sammen med flere andre kommuner.

Les mer om prosjektet her.

Utplassering av sensorer

Kommunen har siden september hatt utplassert 15 sensorer på målestasjonene våre på Danmarksplass (bilde) og på Klosterhaugen. Dette er for å teste kvaliteten av ulike sensorer mot de akkrediterte instrumentene kommunen har i målestasjonene. Fem av sensorene vil nå bli utplassert på Skjold skole, Lyngbøtunet, Åsane senter, Nordahl Grieg videregående skole og Indre Arna barnehage.

Mikrosensorene som testes kan måle nitrogendioksid og svevestøv. Måleresultatene vil ikke bli tilgjengelige for publikum enda da dette er forskning. Våren 2021 vil Bergen kommune øke antallet sensorer som utplasseres slik at det blir to sensorer i hver bydel. På sikt håper vi at sensorene leverer så gode data at vi kan presentere resultatene og bruke dette til å få et godt bilde av luften i Bergen.