Elsparkesykler oppstilt på oppmerket parkeringsareal.
Bilde: Bergen kommune

To selskaper får tillatelse til å drive utleie av elsparkesykler fra 1. april

Bergen kommune har gitt selskapene Voi og Ryde tillatelse til å drive utleie av små elektriske kjøretøy i perioden 1. april 2024 til og med 31. mars 2026.

Begge aktørene har vært med siden oppstart av ordningen i 2022. Tillatelse gis for to år om gangen, og den nåværende tillatelsen til aktørene går ut 31. mars. 

Mottok tre søknader 

Bymiljøetaten mottok tre søknader om å drive utleie fra 1. april. Ifølge forskriften som setter rammene for tillatelsesordningen, kan inntil tre utleiere få en slik tillatelse. Ett av selskapene oppfylte imidlertid ikke minimumskravene i forskriften, og søknaden deres ble derfor avvist.  

Det er ikke gjort en nærmere evaluering av søknadene siden det bare var to søkere som oppfylte minimumskravene.  

Fortsatt nattestengt i helgene

Utleieaktørene vil operere på samme vilkår som før. Dette innebærer blant annet en begrensning i antall kjøretøy som kan utplasseres i sentrum, og at utleietjenesten skal være stengt nattestid i helgene.  

– Vi har hatt et godt samarbeid med Voi og Ryde de siste to årene, og vi ser frem til et videre samarbeid for å sikre at byrommene oppleves fremkommelige og trygge for alle, sier Lise Reinertsen, direktør i Bymiljøetaten.