Gå tilbake til:
Du er her:
vann
Vær varsom når du beveger deg på vann som inngår i drikkevannsforsyningen
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Usikker is på regulerte vann

Vær forsiktig når du beveger deg på regulerte vann! Vann som inngår i drikkevannsforsyningen varierer i vannstand og isen kan være usikker.

For vann som inngår i drikkevannsforsyningen vil vannivået variere, og det kan oppstå et "tomrom" mellom isen og vannet. Selv om isen kan se trygg ut, er det stor fare for at den brister om du beveger deg utpå.

Dette gjelder for tiden alle drikkevann, der magasinnivået stadig går nedover, i og med at det ikke er tilsig.  

SE OGSÅ: Ismåling - se hvilke vann som har farbar is

Nedtapping for å redusere istrykk på demninger

I tillegg til generell variasjon i vannstand for drikkevann, kan det bli aktuelt å tappe enkelte magasin. Dette gjør vi for å redusere istrykket mot dammen.  

Aktuelle vann er :

 • Gamsebotstjørna
 • Skitnetjørna
 • Milastemma
 • Raudtjørn
 • Storavatnet
 • Stemmevatnet

Det blir satt opp skilt ved de vannene som blir tappet ned. 

Les mer om regulerte vann på Varsom.no

Vann som inngår i vannforsyningen der det kan være utrygg is


Til Svartediket vannbehandlingsanlegg:

 • Svartediket
 • Tarlebøvatnet

I Muleelvsvassdraget:

 • Skredderdalen
 • Storediket
 • Store Tindevatn

Til Sædalen vannbehandlingsanlegg:

 • Søre Gløvrevatnet
 • Nordre Gløvrevatnet
 • Stemmevatnet


Til Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg:

 • Jordalsvatnet
 • Setervatnet


Til Espeland vannbehandlingsanlegg:

 • Svartavatnet
 • Korlatjørn


Til Kismul vannbehandlingsanlegg:

 • Ulvvatnet