Flesland
MER REISING: Utslippene fra flytrafikken økte med 16 prosent fra 2020 til 2021, men var fortsatt 39 prosent lavere i 2021 enn i 2019, før pandemien.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Utslippene økte med 1,1 prosent i 2021

Selv om utslippene fra veitrafikken fortsetter å synke, sørget økt sjø- og luftfart for at klimagassutslippene gikk opp i Bergen kommune.

Denne uken kom Miljødirektoratets tall for klimagassutslippene i norske kommuner. Fasiten for Bergen er en samlet økning på vel én prosent fra 2020 til 2021. 

Flere fly og skip

Utslipp fra sjøfart og luftfart økte med henholdsvis 12 og 16 prosent. 

– Dette er den viktigste årsaken til at de totale utslippene har økt i Bergen. Vi ser at det har vært mer aktivitet i 2021 enn i pandemiåret 2020, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.

Utslippene på sjøen kommer fra både passasjertransport og mer trafikk med offshore supplybåter og oljeprodukttankere. Sjøfarten står nå for 23 prosent av de samlede utslippene i Bergen kommune.

– Når det gjelder luftfarten, er det ikke overraskende at bergenserne reiste mer med fly i 2021 enn året før. Likevel ligger utslippene langt under både 2019 og alle andre år tilbake til 2009, sier Oseland.

Grafikk som viser totale utslipp siden 2009
TOTALE UTSLIPP: Utslippene var 28 prosent lavere i 2021 enn i 2009, som er året Miljødirektoratets statistikk starter. Nedgangen tilsvarer omtrent det årlige utslippet fra 177.000 bensinbiler.
Bilde: Miljødirektoratet

Utslipp fra biler synker

Veitrafikken er fortsatt den største kilden, og den står for 40 prosent av alle utslipp. Samtidig har utslippene fra veitrafikken gått ned år for år siden 2009, og trenden fortsatte i 2021. Utslippene ble kuttet med to prosent. Utslipp fra personbiler har halvert seg på ti år i Bergen, og nær alle nye personbiler som selges i Bergen, 96 prosent, er nå elektriske. 

Utslipp fra varebiler og tunge kjøretøy har derimot gått opp i perioden 2020-2021, og det er behov for bedre virkemidler for disse kjøretøytypene. Det betyr at det må lønne seg å bytte til mer bærekraftig drivstoff, og det er behov for bedre infrastruktur for biogass, hydrogen og elektrisitet.

Grafikk som viser elbilandelene i de største byene.
ELBILER I BYENE: Utvikling i beregnet elbilandel blant personbiler viser at Bergen har ligget i front helt siden 2014. Grafikk: Miljødirektoratet.
Bilde: Miljødirektoratet

Lavere utslipp fra bygg og anlegg

Statistikken viser også 12 prosent nedgang i utslipp i sektoren “annen mobil forbrenning”, som i hovedsak er anleggsmaskiner, og seks prosent lavere utslipp fra avfalls- og avløpssektoren.

Samtidig økte utslippene i kategorien energiforsyning med to prosent. Det betyr at det ble brent mer boss på BIRs anlegg i Rådalen i 2021 enn året før.

Ny klimastrategi i Bergen

Ifølge Miljødirektoratet økte utslippene i flertallet av norske kommuner i 2021. Blant storbyene kan bare Oslo notere en nedgang, på 4,6 prosent, mens Stavanger økte utslippene med 5,4 prosent og Trondheim med 3,2 prosent.

– Vi ser at omstillingen må gå raskere, og kommunene har et ansvar for dette sammen med alle andre samfunnsaktører. Jeg håper at vi får se enda flere gode løsninger fra lokalt plan de kommende årene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

I Bergen skal en oppdatert versjon av Grønn strategi, som er kommunens klimastrategi, behandles av bystyret 25. januar.

– Grønn strategi blir grunnlaget for klimaarbeidet fram mot 2030, og er derfor den viktigste klimasaken i Bergen på mange år. Vi har dårlig tid om vi skal nå målene våre. Derfor ser jeg fram til å få med bystyret på å sette enda større fart på den grønne omstillingen av byen vår, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Les mer om: