Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • Velkommen til åpent informasjonsmøte 22. juni om bybaneløsning ved Eidsvåg-Tertneskrysset
Bybanen Åsane
Bilde: Bergen kommune

Velkommen til åpent informasjonsmøte 22. juni om bybaneløsning ved Eidsvåg-Tertneskrysset

Januar 2021 vedtok bystyret at det skal planlegges for tunnelløsning for Bybanen på strekningen mellom Eidsvåg og Tertneskrysset, og hovedsykkelrute langs Ervikveien.

I tilleggsutredningen som ble lagt frem av fagetaten, var det foreslått en dagløsning langs Ervikveien fremfor tunnel. Som følge av det politiske vedtaket vil konsekvensene av bybanetraséen endres for noen av grunneierne i området. Bybaneprosjektet har nå skissert traséløsninger for bybane og sykkel, i tråd med bystyrets vedtak.

I den forbindelse inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent, digitalt informasjonsmøte tirsdag 22. juni klokken 18.00-20.00, der vi informerer om løsninger, prosess og fremdrift for denne delstrekningen. Møtet vil foregå via Teams, og man kan stille både muntlige og skriftlige spørsmål. Representant fra Statens vegvesen vil også være til stede for å svare på spørsmål.

Her er påmeldingslenken til møtet. Påmeldingsfristen er 21. juni.

Direkte berørte grunneiere i området har fått brev med invitasjon til egne møter der vi presenterer løsning og konsekvenser for dem, dette gjøres i forkant av det åpne informasjonsmøtet.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med informasjonsmøtet 22. juni, kan du kontakte Agnete Helene Matre på e-post agnete.matre@bergen.kommune.no.

Arbeidet med reguleringsplan for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane hadde oppstart i mai 2018. Planforslaget vil legges ut til offentlig ettersyn i 2022. 

Les mer på Miljøløftets nettsider.