Mobilpunkt med faste plasser for bildeling på Holbergsallmenningen
Mobilpunkt med faste plasser for bildeling på Holbergsallmenningen
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Velkommen til bildelingskonferanse 14. mai

På bildelingskonferansen 2024 skal vi utforske hvordan bildeling kan være et nøkkelverktøy for å utvikle den grønne og attraktive byen.

Bildeling som nøkkel for en attraktiv og bærekraftig byutvikling

Bildeling bidrar til å frigjøre betydelige areal fra parkering til privatbiler, reduserer biltrafikk og fremmer mer miljøvennlige transportvalg. Under konferansen vil vi diskutere hvordan både offentlig forvaltning, eiendomsutviklere og mobilitetstilbydere må arbeide fremover for å bidra til at bildeling kan bli normen for de som ikke trenger å bruke bil hver dag.

Målgruppen for arrangementet er eiendomsutviklere, plankonsulenter, offentlig forvaltning, politikere og andre som har interesse for grønn byutvikling.

Påmelding  

Arrangementet er gratis. Påmeldingsfristen er 07.05.
Det er anledning til å delta på deler av arrangementet, se mer informasjon i påmeldingsskjemaet. 

Påmeldingsskjema 

Program

Tid og sted: 14. mai 2024, Lillesalen i Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8. 

08.30-09.00 Kaffe og mingling

09.00 Introduksjon 

09.10-10.00 Sesjon 1: Hvorfor eie når en kan dele?
Hva sier den siste forskningen om bildeling, og hvordan kan vi få flere til å ta i bruk delemobilitet fremfor å eie selv?

 1. Bildeling som et nøkkelverktøy for fremtidens attraktive og levende byer v/ Lars Ove Kvalbein, Bymiljøetaten i Bergen
 2. Hvordan gjøre deling til normen  v/ Friso Metz, seniorrådgiver mobilitet Advier (NL)
 3. CarNudge: Billige tiltak for å fremme bruken av bildeling  v/ Alice Ciccone, Transportøkonomisk institutt
 4. Samtale: Hvordan kan bildeling fungere både på hjemmebane og for bedrift v/ Hilde Holdus, bildelingsbruker og partner i Sarsia, og Endre Ljones, direktør for Norconsult Bergen

10.15-11.30 Sesjon 2: Bildeling i urbane transformasjonsprosjekter
Vi utfordrer en rekke aktører til dialog om hvordan bildeling kan innlemmes i urbane transformasjonsprosjekter, samt hva som må være på plass for at dette er gjennomførbart også fra et eiendomsutviklingsperspektiv.

 1. Eksempel fra Tyskland: Frikjøp av parkeringsplasser gjennom mobilitetspass til boligkjøpere v/ Rebecca Karbaumer, City of Bremen
 2. Samtale om bildelingens rolle i byutviklingsprosjekter med blant annet Tarje Wanvik, direktør for Plan- og bygningsetaten, og
  Christine Flataker Johannessen, adm. dir. Frydenbø Eiendom.

  Moderator: Bernt Sverre Mehammer, It’s Tomorrow

11.30 Lunsj

12.30-14.00 Sesjon 3: Hvordan kan det offentlige fremme økt bruk av bildeling?
Hvordan arbeider offentlige aktører som kommuner, fylkeskommuner, nasjonale myndigheter og kollektivselskap i dag for å fremme bildeling, og hvordan bør vi jobbe fremover?

 1. Forslag til forskrift om parkeringstillatelser til bildeling i Bergen v/ Lars Petter Klem, Bymiljøetaten i Bergen 
 2. Bruk av bildeling i kommunal tjeneste v/ Marina Magerøy, Bymiljøetaten i Bergen
 3. Erfaringer fra utlandet med offentlig tilrettelegging v/ Bram Seeuws, Autodelen.net
 4. Insentiver for å fremme bildeling gjennom digital regulering v/ Harald Sævereid, Nivel 
 5. Samtale: Hvilken rolle har det offentlige for å legge til rette for bildeling v/ bildelingsaktører i Bergen v/ Tori Langaas, Dele, og Thea Samer, GetAround.

14.15-17.00, Sesjon 4: Studietur til nabolagsmobilpunkter i Bergen
De som ønsker kan bli med på en tur til forskjellige mobilpunkter i Bergen sentrum for å se på hvordan kommunen legger til rette for delt mobilitet til byens befolkning.

Kontakt 

Har du spørsmål om konferansen, kan du kontakte Lars Petter Klem på lars.klem@bergen.kommune.no

Les mer om: