Bilde av et sykkelfelt
Bilde: Illustrasjonsfoto Andrew Buller, Bergen kommune

Velkommen til informasjonsmøte 12. juni om sykkelstamvei Fjøsanger-Kristianborg

Reguleringsarbeidet for sykkelstamvei strekningen Fjøsanger-Kristianborg pågår, og Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune inviterer til åpent informasjonsmøte onsdag 12. juni.

Siden oppstarten av planarbeidet høsten 2019 har det vært sett på mange ulike løsninger på strekningen Fjøsanger-Kristianborg. Fra å være et gang- og sykkelprosjekt med fullskala standard i oppstartsfasen, jobbes det nå med forenklede løsninger både på vestsiden og østsiden av E39. Vi ønsker å informere om grunnlag og vurderinger knyttet til disse forenklede løsningene.  

På informasjonsmøtet settes det av tid til spørsmål, og mulighet til å snakke med planleggerne. Det forventes formell høring av planforslaget i 2025. 

Tid, sted og agenda

Møtet finner sted onsdag 12. juni klokken 17.00 -19.00 på Paradis skole. Møtet er åpent for alle, og man trenger ikke å melde seg på på forhånd. 

Agenda:

  • Klokken 17.00-18.00 Informasjon om planarbeidet og hvilke løsninger man jobber med. Det er satt av tid til spørsmål.
  • Klokken 18.00-19.00 Mulighet for samtaler med planleggerne i Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune. 

 

Kart med plangrense
Plangrensen

Har du spørsmål?  

Dersom du har spørsmål knyttet til informasjonsmøtet, kan du ta direkte kontakt med saksbehandlerne. 

Anniken Iden, Statens vegvesen e-post anniken.iden@vegvesen.no  

Inge Edvardsen, Vestland fylkeskommune e-post inge.edvardsen@vlfk.no  

Gjertrud Karevoll, Bergen kommune e-post gjertrud.karevoll@bergen.kommune.no