Plakat med tekst: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt
22. mars er verdens vanndag
Bilde: World Water Org/ Bergen Vann

Verden vanndag 22. mars

22. mars markeres verdens vanndag over hele verden. Vann er vår viktigste ressurs, vårt viktigste næringsmiddel og kilden til alt liv – både i lokalsamfunnene våre her i Bergen og globalt.

Vi mennesker består også av om lag 65% vann, og trenger konstant påfylling for å fungere.

Selv om vi her i Bergen er velsignet med gode vannkilder har også vi fått merke at rent vann og leveringssikkerhet ikke kan tas som en selvfølge. Klimaendringer, med både økt ekstrem nedbør og noen steder lengre perioder med tørke, gjør det nødvendig å ta grep for å sikre vanntjenestene. Dette koster både tid og penger, stiller krav til ny kompetanse, nye måter å tenke på og til utvikling av ny teknologi og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Dette vil gjøre at også de neste generasjonene kan nyte godt av våre rene, friske vannressurser. 

Europas våteste by

Søylediagram. Antall mm nedbør pr år i Bergen sammenlignet med andre norske byer
Bergen er Norges våteste by!
Bilde: Bergen Vann

Bergen kan skilte med hele 242 regnværsdager i året (tall fra 2021), så vi har rikelig tilførsel til vannkildene våre. Vi er ikke bare Norges våteste by, men også Europas våteste!!

Søylediagram. Antall mm nedbør pr år i Bergen sammenlignet med andre europeiske byer
... og Europas våteste!
Bilde: Bergen Vann

Men selv om vi har rikelig med vann betyr ikke det at vi skal sløse. Å leverer trygt og godt drikkevann koster. Det gjør også rensing av avløpsvannet for å bidra til en renere byfjord og et bedre nærmiljø. Ved at vi bruker mindre vann og derav mindre avløpsvann, kan vi fortsette å holde vann- og avløpsgebyrene så lave som vi gjør i Bergen i dag. 

Vann i Bergen

I Bergen har vi fem store og ett mindre vannbehandlingsanlegg. Til sammen har disse kapasitet til å produsere 53 milliarder liter drikkevann per år. Råvannet hentes fra 65 kilder i byfjellene våre.

I 2022 produserte vi i underkant av 31 milliarder liter drikkevann, og hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 150 liter vann hver dag. 

Hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 150 liter vann
Tegninger som viser hvor mye vann vi bruker i døgnet. Til sammen 140-160 liter per person per døgn. Klesvask 30 liter, mtlaging 10 liter, oppvaskmaskin 24 liter, personlig hygiene 50 liter, toalett 36 liter, hageslange 10 liter.
Bilde: Bergen Vann

Hvordan kan vi bidra til lavere vannforbruk?

Forbruket av vann går heldigvis ned. Det siste årets strømpriser har nok gjort sitt til at vi har vært litt mer bevisste vannforbruket vårt, men nye produkter som sparedusjer og vaske- og oppvaskmaskiner som bruker mindre vann bidrar også til lavere vannforbruk. 

Allikevel er det flere ting hver og en av oss kan gjøre for å minske vannforbruket vårt:

  • Skru av kranen mens du pusser tennene
  • Ikke start vaske- eller oppvaskmaskinen før de er fulle
  • Spis opp maten din! Jordbruk står faktisk for 70% av alt vannforbruk på verdensbasis
  • Trykk på den lille knappen om du bare har gjort små ting på do (da sparer du hele 2 liter!)
  • Hvert plagg i klesskapet vårt tilsvarer store mengder vann. Tenk deg om en ekstra gang før du kjøper et nytt plagg…
  • Samle opp regnvannet til hagevanning

Les flere om overvann, oversvømmelse og vann på avveie her.

Historie som forteller om en kolibri som fløy til og fra og prøvde å slukke en skogbrann. Da dyrene spurte hvorfor den gjorde det, svarte den: Jeg kan gjøre det jeg kan.
La oss alle være som kolibrien!
Bilde: World Waterday Org / Bergen Vann

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. La oss derfor være litt som kolibrien i denne gamle historien fra Quechua-folket i Peru. Kolibrien hjelper til med å løse et problem, en dråpe om gangen. Hun blir den forandringen hun ønsker å se i verden. Handlingene hun tar, uansett hvor små, vil bidra til å løse vannkrisen. 

Ha en god verdens vanndag – i regnet.