Plakat Verdens vanndag 2024. "Varig fred er avhengig av vann"
22. mars markeres Verdens vanndag i hele verden. Årets tema er Vann for fred.
Bilde: FN/Bergen Vann

Verdens vanndag fredag 22. mars

Tilgang til vann er en menneskerett. Likevel lever 2,2 milliarder uten trygge drikkevannstjenester. Verdens vanndag setter fokus på vann og inspirerer til handling for å takle den globale vannkrisen.

FNs 6. bærekraftsmål "Rent vann og gode sanitærforhold". Plakat
Bilde: FN

FNs 6. bærekraftsmål er rent vann og gode sanitærforhold. Målet er å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030. Et hårete mål når vi ser at det i dag er rundt 2,2 milliarder mennesker på verdensbasis som lever uten trygt administrerte drikkevannstjenester, med ødeleggende konsekvenser for eget liv og samfunnet for øvrig. 

Verdens viktigste ressurs

For oss her nord er det lett å ta vann for gitt! Vi har trygt og rikelig med vann. Men uten trygge drikkevannstjenester stopper den bærekraftige utviklingen i et samfunn opp. Vi kan rett og slett ikke leve uten vann. Vannmangel får konsekvenser blant annet i forhold til sult, likestilling, helse, utdanning, levebrød, bærekraft og økosystemer. Vann er også kjernen til tilpasning til klimaendringer, og fungerer som den avgjørende koblingen mellom klimasystemer, det menneskelige samfunnet og miljøet. Og når vannressursene bli knappe, øker konkurransen om det!

Vann for fred

Plakat Verden vanndag 2024. "Vann for fred"
Bilde: FN/Bergen Vann

Vann kan skape fred eller utløse konflikter. Når vannressursene er små eller forurenset, eller når folk har ulik tilgang, kan spenningene øke mellom lokalsamfunn og land. Mer enn 3 milliarder mennesker over hele verden er avhengige av vann som krysser landegrenser. Likevel, av 153 land som deler elver og innsjøer med sine naboer, rapporterer bare 24 land at de har samarbeidsavtaler for alt deres delte vann. Ved å jobbe sammen for å balansere alles menneskerettigheter og behov, kan vann være en stabiliserende kraft og en katalysator for bærekraftig utvikling.

Les mer om årets tema her.

Vi kan alle gjøre litt

Selv om vi her i Bergen har rikelig med vann, betyr det ikke at vi skal sløse. Produksjonen av drikkevann og rensing av avløpsvann er en kostnad som tas av vår felles kasse i form av de kommunale avgiftene. 

I 2023 produserte vi 29 781 931 000 liter drikkevann i Bergen. Tekst på bilde fra Svartediket vannbehandlingsanlegg
I 2023 produserte vi 29 781 931 000 liter drikkevann i Bergen. Bildet viser sandfilterbassengene i Svartediket vannbehandlingsanlegg.
Bilde: Bergen Vann

I 2023 brukte vi Bergen 29 781 931 000 liter drikkevann! Dette tallet går heldigvis nedover, men vi kan alle bidra litt:

  • Skru av kranen når du pusser tennene
  • Har du bare tisset, trykk på den lille knappen på toalettet
  • Ikke sett på oppvaskmaskin eller vaskemaskin før de er fulle
  • Utnytt regnvannet og samle takvannet som kommer fra takrennene til vanning, sykkelvask etc.

Les mer om vann og vannforsyning  i Bergen

Varig fred er avhengig av vann. Vann har en ringvirkning over mange globale utfordringer – fra klimaendringer til politiske uro. Så la oss samarbeide om vann som en katalysator for fremgang. Vann og fred går hånd inn hånd. 

Kilder: FN