Vandrefalk
"FYLKESFALKEN": Denne vandrefalken ble oppdaget på taket av det gamle fylkesbygget i sentrum for noen år siden. Den er fortsatt bergenser, og ble observert på taket av rådhuset tidligere i uken, forteller Sveinung Klyve.
Bilde: Sveinung Klyve

Visste du at alle disse artene bor midt blant oss?

– Den desidert største trusselen mot artene i Bergen er at grønne lunger bygges ned, sier byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad. Fredag var det Byutviklingskonferansen 2022 i Grieghallen.

Peer Gynt-salen var fullbooket med nesten 600 deltakere, og årets tema var natur i byen.  

Trykk her for mer om natur i byen.

  • Se video lenger ned i saken.
Sjørretsmolt
PÅ VEI OPP: Bestandene av både laks og sjøørret har tatt seg kraftig opp i Apeltunvassdraget. Det skyldes blant annet arbeid med å gjøre vannet renere og fysiske tiltak som gjør det enklere for fisken å komme seg frem, og å gyte.
Bilde: Håvard Prestegården

Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling, er glad for å samle så mange for å lære om og diskutere det som egentlig er det aller viktigste premisset i byutviklingen. 

Det som alt hviler på, men som ofte blir borte i debattene, nemlig naturen.

Regnskog og fisk

– Vi er heldige som bor i en by med et vell av varierte naturtyper, med store naturområder og med mange grønne lommer innimellom bebyggelsen, sier byråden.  

Har du for eksempel hørt om gul pærelav? Eller ringstry? Dette er truede arter i regnskogen vår, ved Krokeide, helt sør i kommunen. Arter som er under press, fra blant annet vei- og boligbygging.

Eller vet du egentlig hvor mye fisk som går i Apeltunvassdraget? Midt blant veier og bebyggelse? Her har bestanden av blant annet sjøørret blitt mangedoblet de siste ti årene, takket være tiltak fra kommunen og andre.

Se disse og flere andre arter i denne videoen, som ble vist under konferansen:

– Dette må vi ikke ta for gitt, for naturområder vil alltid være under press i en by i utvikling. Hensynet til natur må vektes mot andre interesser. Vi havner ofte i dilemma der vi må vekte mellom flere gode formål, sier Fjeldstad.  

– Areal er ikke-fornybart

Som arealmyndighet har Bergen kommune store muligheter til å påvirke hvordan de firbeinte og vingekledde bergenserne har det.

– Arealer er en begrenset, ikke-fornybar ressurs, så en bedre utnytting av allerede bebygde områder vil bidra til å verne sårbar og viktig natur, sier Fjeldstad.  

– Da vi vedtok dagens kommuneplan, KPA 2018, valgte vi å ta ut ubygde områder nettopp av den grunn. 22 fremtidige byggeområder ble tilbakeført til landsbruks-, natur- og friluftsområder, påpeker byråden.

Trykk her for KPA 2018

Sylvelin Tellnes
PÅ TUR I REGNSKOGEN: – En må vite noe om naturen for å kunne være glad i den, sier Sylvelin Tellnes, miljørådgiver i selskapet Miljøfaglig Utredning. Her på jakt etter sjeldne arter på Korsneset i Fana.
Bilde: Håvard Prestegården

Fjeldstad mener det er viktig å holde fast på dette, og hun håper tiden vi lever i vil fremstå som et veiskille for fremtidige bergensere – som en tid der vi begynte å utvikle byen på naturens premisser.

– En nydelig plass å bo

Byutviklingskonferansen 2022 tok for seg natur fra mange synsvinkler. Du kan lese mer om programmet her. Et viktig aspekt er hvor viktig planter, trær, blomster og dyr er for den fysiske og mentale helsen vår – også midt i en by.

– Nærnaturen er den naturen folk ser og opplever i hverdagen, som ligger tett på og innimellom bebyggelsen. Nærnaturen er så viktig for folk, det fikk korona vist oss. Og det gjør Bergen til en nydelig plass å bo, sier byråden.

Fjeldstad framhever blant annet kommunens kommende klimastrategi og naturstrategi, som som sentrale for å gjøre byen enda mer nydelig:

– De vil bli viktige verktøy for å gi naturen litt mer tyngde på vektskålen i bergenspolitikken fremover, sier hun.

Les mer om: