Gå tilbake til:
Du er her:
Mestringsteamet
Mestringsteamet, fra venstre Marianne Handing, Sissel J. Landsnes, Bengt Anthun, Yngve R. Vikingvaag, Vivian Kristiansen og Helene Halvorsen Fagerbakke
Bilde: Andrew Buller

Beboere i tilrettelagte botilbud skal få hjelp til å klare seg i egen bolig

Det er etablert et mestringsteam som skal hjelpe beboere som bor i tilrettelagte botilbud innen psykisk helse til å etablere seg i en vanlig bolig.

Mange beboere i tilrettelagte botilbud tilfriskner og utvikler seg positivt. De vil etter hvert kunne bo mer selvstendig om de får riktig hjelp og støtte på veien. Mestringsteamet er et 3-årig prosjekt i Etat for psykisk helse og rustjenester. Gjennom Mestringsteamet vil tjenestebrukere få prøvd ut sine evner til å kunne bo mer selvstendig, og på sikt bli mindre avhengig av å ha hjelpere så tett på seg. Teamet skal legge til rette for at den enkelte tjenestebruker skal få erstattet bofelleskapsrammene med fleksible tjenester etter eget behov, og i enda større grad bli en del av sitt eget lokalmiljø.

Oppgavene til mestringsteamet blir alt fra booppfølging, praktisk hjelp og bistand, økonomiveiledning, nettverkstilknytning og tilknytning til meningsfulle aktiviteter, arbeid og skole. De skal også kunne være med på visninger, være med i budrunder og hjelpe til med å finne mulige ordninger for finansiering der brukeren ønsker å kjøpe bolig.

Sissel J. Landsnes
Sissel J. Landsnes er leder av mestringsteamet
Bilde: Andrew Buller

- Vi har sett på et tilsvarende tilbud i Trondheim kommune. Erfaringer derfra viser at tjenestebrukere har hatt en positiv bedringsprosess med hjelp og støtte fra mestringsteamet. Dette er et viktig tilbud som vi nå vil prøve ut i Bergen sier avdelingsleder og leder av mestringsteamet, Sissel J. Landsnes.

- Vi er et nyetablert prosjekt og fremover blir det viktig å bli kjent innad i teamet samt komme ut til bofelleskapene. Der skal vi informere om tilbudet og kartlegge behovet hos de som ønsker å komme ut i egen bolig, sier Sissel J. Landsnes.

Du kan lese mer om mestringsteamet og hvordan du kommer i kontakt med det her: Mestringsteam - en støtte til mestring av eget liv i egen bolig