Forbereder seg på å håndtere koronaviruset

Bergen kommune følger rådene fra nasjonale myndigheter og forbereder seg nå i tilfelle koronaviruset spres her.

Kartlegger brudd på arbeidsmiljøloven

Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig tok i november 2019 initiativ til en kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Bergen kommune.

Banebrytende boligsamarbeid på Sandsli

Bergen kommune tar i disse dager i bruk sine aller første tilvisningsboliger på Sandsli. Her skal personer som har vanskelig for å komme inn på boligmarkedet få leie leilighet.

Har valgt ny journalløsning for helsetjenestene

Etter en grundig prosess er CGM journal valgt som ny pasientjournal for Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD), legevakten, Fengselshelsetjenesten, Smittevernkontoret og Senter for migrasjonshelse.

Influensautbruddet i gang - vask hendene så unngår du å bli smittet

Folkehelseinstituttet melder at influensautbruddet startet i julen, og det er forventet en økning i antall influensasyke i tiden som kommer.

Åpnet ny uteplass ved MO-Gyldenpris

Gangtunnelen på Gyldenpris har i flere år vært en åpen russcene og tilholdssted for rusavhengige. Bergen kommune ønsker å fjerne den åpne russcenen, og gjøre området tryggere for alle.

Bli kjent med Ung Arena

Har du fått med deg det nye tilbudet til ungdom i Bergen? Her får du en omvisning med Sebastian.

Kurs fra Frisklivssentralen

Ønsker du å gjøre noen endringer eller lære noe nytt? Les mer om Frisklivssentralen sine ulike kurstilbud i 2020.

Liv fikk hjelp til å klare hverdagen

På fem år har 1500 fått hjelp til å klare seg selv med hverdagsrehabilitering i Bergen kommune. En av dem er Liv Tufte. Her er hennes historie.

Dette er Smart omsorgs nye leder

May Ruth Tolleshaug er nå i gang i jobben som ny leder av Smart omsorg.