Frank van Betten blir ny smittevernoverlege

Den nye smittevernoverlegen begynner i stillingen 21. januar.

Tester nytt program som skal få flyktninger raskere i utdanning og arbeid

Bergensmodellen er et utviklingsprosjekt som skal teste nye måter å jobbe på for å få en rask og koordinert brukerreise for nybosatte flyktninger. Prosjektet er nå samfinansiert og vedtatt igangsatt.

Stenger aktivitetssentre og miljøstuer til 19. januar

De nasjonale, forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt 4. januar får også konsekvenser for kommunens tilbud.

Har signert totalenterprise for Bergen inkluderingssenter

Denne avtalen er for tiden den største kontrakten som er inngått av Bergen kommune som utbygger.

Ung Arena Bergen er et viktig tilbud til ungdommen

Ung Arena Bergen gjør opp status etter ett år, et helt spesielt år med pandemi. Antallet som har brukt tjenesten viser at behovet for tilbudet er stort.

Vil flytte kommunelegefunksjonen til byrådsavdelingen

Byrådet foreslår å overføre kommunelegefunksjonen fra helsevernenheten i Etat for helsetjenester, til Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Vil opprette midlertidig etat for håndtering av covid-19

Byrådet har vedtatt å opprette en egen etat for håndtering av covid-19. Etaten skal håndtere nye oppgaver og oppskalering av eksisterende tjenester som følge av pandemien.

Her er vinnerne av årets likestillings- og mangfoldspris

Bergen kommunes pris for likestilling og mangfold 2020 deles mellom Nader Turkmani og Skeiv Verden Vest, og forfatter og dramatiker Olaug Nilssen.

Søk hjelp når livet er vondt eller vanskelig

Har du det vondt eller sliter du med selvmordstanker? Kjenner du noen som har det vanskelig? Ikke vær redd for å søke hjelp. Kontaktinformasjon til hjelpetilbudene finner du her.

383 bostedsløse i Bergen

For å kunne yte gode og målrettede tjenester, kartlegger kommunen antall bostedsløse, deres livssituasjon og nåværende oppholdssted. Målet er at alle skal ha et varig boforhold.