Kulturlivet flytter inn på sykehjemmene!

Hvilke dører åpnes dersom en skuespiller, dirigent, billedkunstner, forfatter, musiker, rapartist eller andre profesjonelle aktører fra kulturlivet får et engasjement på et sykehjem?

Bidra til bedre barselomsorg - delta i forskningsprosjekt

Vi ønsker mer kunnskap om foreldres erfaringer med barselomsorgen den første tiden etter fødselen og håper at så mange som mulig deltar i spørreundersøkelse.

Her blir det vaksinasjonssteder i bydelene

Byrådet har vedtatt å bruke enkelte idrettshaller til vaksinasjonslokaler, og setter inn kompenserende tiltak for barn og unge.

Bergen kommune bidrar med innspill om barne- og ungdomskriminaliteten

Utviklingen bekymrer og stadig yngre havner i faresonen. Vi må forebygge gjennom tidlig innsats og tilby flere trygge og tilgjengelige tiltak for ungdom sier aktører på ungdomsfeltet.

Har mottatt rapport om strukturell rasisme i Bergen

Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Nå er rapporten klar.

Søk tilskudd til tiltak for inkludering og mangfold i 2021

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til inkluderingsarbeid, ved hjelp av fire tilskuddsordninger. Særlig prioriteres tiltak som motvirker utenforskap og bekjemper rasisme og diskriminering.

Etablerer Familiens hus i fire byområder

I Familiens hus skal tjenester til barn og familie samles på ett sted. Det vil gjøre det enklere for brukerne ved at de henvender seg ett sted hvor de skal få et profesjonelt og helhetlig tilbud.

Midlertidig stans i besøk på sykehjem

På grunn av forsterkede nasjonale smitteverntiltak blir det stans i besøk på sykehjem i perioden 7.-14. februar. Besøk i omsorgsboliger frarådes.

Endelig klart for klemming

Etter nesten ett år uten mulighet for å gi hverandre en klem, kunne Arne (88) og Siren (86) endelig legge kinn mot kinn igjen.

I fremste rekke mot korona

Da Dagrun Waag Linchausen (67) startet i jobben som legevaktsjef, var hun forberedt på det meste. Men ikke koronaviruset.