Følg dag for dag - intensivt arbeid for bedre tjenester til innvandrere og flyktninger

Utviklingsprosjektet i Nav region Bergen er endelig i gang igjen og vi skal fullføre designsprinten vi måtte avbryte så brått 12. mars.

8. mai-markering på gjenskapt minnelund

8. mai kunne byråd Lubna Jaffery legge ned krans til minne om falne i 2. verdenskrig. Begivenheten fant sted på en rykende fersk og gjenskapt minnelund for seks falne medlemmer av Årstad idrettslag.

Suksess med rull-ut-bingo på Kolstihagen

Denne uken kunne endelig beboere ved Kolstihagen omsorgsbolig treffes rundt bingobrettene igjen. –​ Det var veldig fint å få lov å være sammen med de andre, sier Karen Johannessen.

Disse tilbudene til barn og unge er åpne

Noen restriksjoner gjelder fortsatt, men tilbudene til barn og unge er tilgjengelige. Her er oversikten.

Klar for å behandle koronasyke rusavhengige

Myrsæter behandlingssenter er gjort om til koronaklinikk for de mest sårbare rusavhengige.

Slik sporer vi koronasmitte - og tester enda flere

Når et barn eller en voksen tester positivt for koronavirus, er det viktig å finne ut hvem vedkommende har hatt nærkontakt med raskt, slik at smitten ikke spres videre.

Mattilbud for vanskeligstilte i Bergen kommune

Her er oversikt over organisasjoner som har matservering, utdeling eller hjemkjøring av mat til vanskeligstilte. I tillegg har vi også hjemkjøring av mat og brukerutstyr til personer i aktiv rus.

Gjør klart for å teste flere

Kommunen setter nå opp nye teststasjoner på Laksevåg og i Åsane.

Etablerer koronahotell

Byrådet har vedtatt å etablere et koronahotell for pasienter med milde symptomer som har behov for et alternativ til isolasjon hjemme.

Finn formen med Finn - treningstips på video

Se “Finn formen med Finn” – treningstips for utendørs aktivitet uten utstyr!