Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune bidrar med innspill om barne- og ungdomskriminaliteten

Utviklingen bekymrer og stadig yngre havner i faresonen. Vi må forebygge gjennom tidlig innsats og tilby flere trygge og tilgjengelige tiltak for ungdom sier aktører på ungdomsfeltet.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterte tirsdag 9. februar til digitalt innspillsmøte i forbindelse med regjeringens arbeid med stortingsmelding om Barne- og ungdomskriminalitet. Statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland hadde invitert aktører fra Bergen som til daglig jobber opp mot barn og ungdom som står i fare for, eller som har begått kriminalitet, og fikk innspill om lokale utfordringer og anbefalte tiltak.

Hva er utforingene?

Alle deltakerne viste til en økende uro for at utsatte ungdom i mindre grad oppholder seg i det offentlig rom, men mer på sosiale medier. Derfor er det også behov for å dreie innsatsen mot digitale arenaer. Flere i møtet viste også til en bekymring for at stadig yngre barn knyttes til rus og kriminelle handlinger. Leder for Utekontakten, Joachim Bjerkvik, viste til økte forskjeller mellom dem som mestrer livet og dem som faller utenfor og strever mest. Utenforskap, dårlig psykisk helse og krevende hjemmeforhold er kjente fellesnevnere.

Hva kan vi gjøre bedre?

Ministrene ønsket både erfaringer og tips til arbeidet med ny stortingsmelding, og det fikk de.

SLT-koordinator  Endre Buanes viste til hvordan etat for barn og familie jobber i tråd med 10-årsplanen "Bergens barn - byens fremtid" og til betydningen de lokale politirådene har for kommunens og politiets forebyggende arbeid. Tidlig og samordnet innsats gir resultater.

Barn og unge trenger lett tilgjengelige og trygge tiltak, både fra kommunen, idrettslag og andre organisasjoner, og barne- og ungdomskriminaliteten må forebygges gjennom tilbud fra svangerskap til voksenliv.

Marco Elsefadi viste til behovet for mer fleksible tjenester som er tilgjengelig også på ettermiddag og kveld. Politiet ved Øystein Samsonsen viste til behovet for flere tiltak og tilbud til ungdom som må spres over flere steder i byen.

Hilde Amundsen fra Røde Kors sa at ungdom etter soning eller rusbehandling må gis et bedre tilbud om en skal hindre tilbakefall. De trenger blant annet bolig, arbeid og nettverk.

utekontakten
Leder av Utekontakten, Joachim Bjerkvik
Bilde: Kari ingvaldsen

Utekontakten viste til betydningen av å bygge gode allianser.

– Det er disse vi drar nytte av når det til tider blir anspent og krevende. Det er gode kriminalitetsforebygging i praksis, sa Bjerkvik.

Innspillsgruppen besto av:

  • Endre Buanes fra Etat for barn og familie, han er SLT-koordinator og barn og unges representant i plan- og byggesaker.
  • Fra Utekontakten deltok følgende: Louice Hetland, erfaringskonsulent, Camilla Kathrine Fjærestad, prosjektleder «Nye muligheter» og leder, Joachim Bjerkvik.
  • Fra politiet Øystein Samsonsen.
  • Marco Elsafari som jobber med ungdom i Møhlenpris idrettslag.
  • Hilde Amundsen, fra Røde Kors og som jobber med ungdom etter soning.