Forskjellige folk i samtaler i et utendørs kafemiljæ
Bergen Opputrunity vil bidra til større kulturelt mangfold i ledernde posisjoner i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig.
Bilde: Bergen Næringsråd

Bergen Opportunity søker fremtidige ledere med innvandrerbakgrunn

Bergen Opportunity er et mentor- og lederutviklingsprogram som vil bidra til at flere med innvandrerbakgrunn tar ledende posisjoner i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Bergen Opportunity er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, NAV Vestland og Vestland fylkeskommune. Bakgrunnen for programmet er en oppfatning av at det er lite kulturelt mangfold i ledende posisjoner.

Finn søknadsskjema via Bergen Næringsråds nettside

Hvem kan søke?

Bergen Opportunity velger ut 20 deltagere med innvandrerbakgrunn. Følgende kriterier er satt for utvelgelsen:

  • Flerkulturell bakgrunn (første- eller annengenerasjons innvandrer)
  • Høyere utdanning eller fagbrev
  • Beherske norsk muntlig
  • Ambisjon om å ta ledende posisjoner i arbeidsliv og samfunnet for øvrig

Hvem er mentorene?

Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet, og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet vil gi grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen.

Bergen kommunes rolle

Bergen kommune har samarbeidet tett med Bergen næringsråd om Bergen Opportunity fra starten av. Kommunen har vært med på å finansiere prosjektet og har også søkt om tilskuddsmidler sammen med næringsrådet fra andre finansieringskilder. Videre har kommunen deltatt både i styringsgruppe og prosjektgruppe. Representanter fra kommunen har også deltatt i utvelgelsen av kandidater sammen med næringsrådet, og kommunale ledere har stilt opp som mentorer i programmet.