Familiens hus i Møllendalsveien åpnet

Onsdag 8. juni var det offisiell åpning av Familiens hus i Møllendalsveien 6-8. Huset har nylig åpnet dørene for innbyggere i Bergenhus og Årstad bydel.

Med sine 7387 m2 er dette det største Familiens hus i Bergen kommune. Bygget er en arbeidsplass for over 200 kommunalt ansatte, og gjennomfører flere tusen konsultasjoner årlig. Familiens hus Møllendalsveien huser flere tjenester underlagt Etat for barn og familie, som nå for alvor kan nyttiggjøre seg av samlokaliseringen.

– Det har vært et krevende prosjekt å gjennomføre og mange har gjort en viktig innsats for at bygget skulle bli en realitet, og ikke minst, være tilpasset en framtidsrettet tjenesteyting til fordel for byens innbyggere, sier konstituert etatsdirektør Rønnaug Frøiland i Etat for barn og familie.

Konstituert etatsdirektør Rønnaug Frøiland holder åpningstale i et av de større rommene i det nye Familliens hus i Møllendalsveien.
Konstituert etatsdirektør Rønnaug Frøiland holdt åpningstalen for nytt Familiens hus i Møllendalsveien.
Bilde: Anne Tove Tønnesen Boga

I Familiens hus finner innbyggere helsestasjon 0-5 år, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom og studenter, barne- og familie hjelpen, ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge, samt barneverntjeneste.  Å samle tjenestene under samme tak bidrar til et variert fagmiljø og gode forutsetninger for tverrfaglig samarbeid, som kommer brukeren til gode, noe tjenestene lenge har sett fram til. 

– Ansatte er optimistiske og har stor tro på at samlokalisering i flotte nye lokaler vil bidra positivt til tjenesteutvikling og samarbeid på tvers av tjenester i kommunen, avslutter konstituert etatsdirektør Frøiland.