Bilde av tre kvinnelige ansatte utenfor Slettemarken behandlingssenter.
NY HVERDAG: Slettemarken har flyttet fra Sletten til Storetveit. I tillegg er bemanningen omorganisert for å dra mest mulig nytte av den helsefaglige kompetansen. – Nå er det mye nytt og spennende hos oss, og vi ser frem til vår nye hverdag, sier Snezana Obradovic, Ida Saxevik og Kjersti Rogstad.
Bilde: Nina Johnsen

Flytter, forbedrer og får plass til flere

Slettemarken behandlingssenter har flyttet til Storetveit, der de får større plass og etter hvert flere beboere. De har samtidig etablert sykepleierteam, for å sikre mer spisset bruk av kompetanse.

Mandag 4. mars flyttet Slettemarken behandlingssenter fra Sletten til Storetveit. Bakgrunnen for at pasienter, ansatte og utstyr ble flyttet, er at sykehjemsbygget på Sletten skal rives. Kommunen skal deretter bygge nye Fageråshjemmet på samme adresse. 

Spennende endringer

For Slettemarken behandlingssenter er det imidlertid ikke bare bygget som er nytt i denne måneden. I tillegg til å flytte, får de en kombinasjon av langtidsbeboere og korttidspasienter på begge avdelingene på huset. 

– Alle som jobber her får nå erfaring med å arbeide for begge brukergrupper, og det vet jeg at mange synes er spennende, sier Ida Saxevik, enhetsleder ved Slettemarken behandlingssenter og Øvsttunheimen sykehjem. 

I forbindelse med at sykehjemmet flytter til Storetveit, er det satt av midler til 21 ekstra plasser på behandlingssenteret. 

- Det er viktig for byrådet at vi så raskt som mulig får på plass flere sykehjemsplasser for innbyggerne i Bergen. Her har vi med en enkel løsning klart å utvide antall plasser. Fremover vil vi fortsatt ha fullt trykk på arbeidet med å skaffe flere sykehjemsplasser. I tillegg til å få mer ut av kommunens egne muligheter er dette byrådet også åpen for at private og ideelle kan bidra i dette arbeidet, sier byråd for eldre, helse og omsorg, Marte Monstad.

Økningen i plasser har ført til Slettemarken har kunne lyse ut flere stillinger i pleien. 

– Vi er fremdeles på jakt etter både sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi kommer til å øke opp antall korttidsplasser, etter hvert som vi har fått på plass nok helsefaglig bemanning, sier Saxevik. 

Totalt vil Slettemarken få 23 langtidsplasser og 28 korttidsplasser. Når Fageråshjemmet står ferdig bygget, skal de flytte tilbake til Sletten og inn på det splitter nye sykehjemmet. Der er det planlagt plass til 100 beboere. 

Egne sykepleierteam

I tillegg til nytt bygg og nye brukergrupper etter flyttingen til Storetveit, har sykehjemmet endret hvordan de organiserer bemanningen. 

– Sykepleierne jobber nå i team. Det innebærer at oppgavefordelingen blir annerledes og mer spisset etter kompetanse enn tidligere. Sykepleierne i teamet går i stor grad på topp av grunnbemanningen, og utfører i hovedsak sykepleieroppgaver på avdelingene, forteller Saxevik. 

Snezana Obradovic, sykepleier og verneombud, gleder seg over den nye ordningen. Hun kan allerede etter kun noen få dager merke en forskjell. 

– Vi sikrer nå at rett kompetanse blir benyttet til de riktige oppgavene. Dette er jeg ganske sikker på at vil gi økt kvalitet på tilbudet til beboerne og pasientene våre, sier hun. 

Fornøyde ansatte

Obradovic legger til at det også er positivt for de ansatte. 

– Når det skjer akutte ting som krever at jeg som sykepleier setter i gang strakstiltak, kan jeg nå gjøre det uten å gi ekstra arbeidsbelastning til en kollega. Tidligere ble det som regel en langt travlere vakt for kollegaen min, som da måtte ta seg av en større andel av de andre oppgavene på avdelingen. Jeg har merket allerede etter noen få dager at jeg går hjem med bedre samvittighet, sier hun med et smil. 

Kjersti Rogstad, omsorgsarbeider, er også fornøyd med endringen i hvordan sykehjemmet organiserer bemanningen. 

– Det er positivt å ha et sykepleierteam som i stor grad går på topp av resten av bemanningen. Vi får den sykepleierfaglige hjelpen når vi trenger den uten at det medfører ekstra arbeidsbelastning på oss andre på avdelingene. Det gir bedre kvalitet i tjenesten og økt trygghet for beboerne, sier hun. 

Saxevik trekker frem at sykehjemmet også har jobbet med å sikre heltidskultur. 

– Alle våre ansatte i pleien har fått fulle stillinger, dersom de har ønsket det selv. Dette medfører at beboerne og pasientene våre oftere møter de samme og rutinerte ansatte på jobb, og det gir økt trygghet for de eldre, sier hun. 

Enhetslederen legger også vekt på at heltidskulturen uten tvil er positivt for medarbeiderne. 

– Det gir større forutsigbarhet med tanke på økonomi og arbeidstid, sier hun. 

Saxevik, Obradovic og Rogstad håper at endringene med heltidskultur og sykepleierteam fører til at flere velger å søke jobb hos dem. 

– Det er spennende å være sykepleier på Slettemarken behandlingssenter. Vi har fått ny oppgavefordeling. Det er også givende å få mulighet til å skape en bedre hverdag for de eldre. I tillegg har jeg flotte kollegaer, og vi har et godt arbeidsmiljø, avslutter Obradovic.