Gruppebilde av byråd, jurymedlemmer og prisvinner
PRISVINNER: Prisvinner Francine Mbanza Jensen sammen med byråd Charlotte Spurkeland og jurymedlemmene Vasan Singaravel, Oddny Miljeteig, Amina Amin og Charlotte Myrbråten.
Bilde: Birgit Kårbø

Francine Mbanza Jensen er tildelt Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris for 2023

Jensen får prisen for sin mangfoldige innsats for å fremme posisjonen til minoriteter, og særlig minoritetskvinner, i arbeidslivet.

Francine Mbanza Jensen (35) er samfunnsviter med særlig kompetanse på flerkulturelt entreprenørskap, bærekraft og regional utvikling. Hun brenner for mangfold i arbeidslivet på alle nivåer og deltar i den offentlige debatten med avisinnlegg og foredrag om mangfold og inkludering.

Gjør seg bemerket på mange plattformer 

I dag er Francine leder for Empo Flerkulturelt Ressurssenter i Kirkens Bymisjon i Bergen. Hun er også grunnleggeren av Unity Spark, en katalysator for gründere med flerkulturell bakgrunn, og er en av initiativtakerne til 0,22-nettverket, med mål om å fremme mangfold på ledelsesnivå. I tillegg har hun gitt ut fire utgaver av magasinet Bergen Spere, og hun har skapt den norsk-burundiske tegneseriehelten Kira.

Jobber mot strukturell rasisme

Juryen har lagt vekt på Francine sitt personlige, organisatoriske og aktivistiske engasjement for et samfunn som har plass til alle. 

– Gjennom sitt arbeid viser Francine særlig innsats knyttet til å få flere minoritetskvinner inn i lederstillinger, og inspirere dem til å etablere sin egen virksomhet. På den måten bidrar hun også til den interseksjonelle dimensjonen i likestillingsarbeidet og setter særlig på agendaen denne gruppens utfordringer, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen har bestått av Charlotte Myrbråten, Oddny Miljeteig, Amina Amin og Vasan Singaravel.

Les hele juryens begrunnelse: 

Prisvinneren holder kunstverket hun har fått.
KUNSTVERK: Francine Mbanza Jensen mottar penger og et kunstverk av Annette Marie Kierulf til en total verdi av 50.000 kroner.
Bilde: Birgit Kårbø

Mottar penger og kunstverk

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Charlotte Spurkeland, delte ut prisen under en markering på Hovedbiblioteket fredag. 

– Utfordringen med strukturelle barrierer er ikke alltid synlige for det blotte øyet. Det er da vi trenger mennesker som deg, Francine. Du kjemper for å bryte ned de barrierene, slik at alle mennesker skal få delta i arbeids- og samfunnslivet som likeverdige. Ditt kreative og nyskapende engasjement er inspirerende for oss alle, sa Charlotte Spurkeland i sin tale til prisvinneren.

– Å få denne prisen er ikke bare en anerkjennelse for det jeg har gjort, det er også en stor motivasjon for å fortsette. Jeg lover å fortsette å arbeide hardt, være dedikert og gjøre mitt beste, sa prisvinneren. 

Om Likestillings- og mangfoldsprisen

Prisen for likestilling og mangfold skal tildeles enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner i Bergen. Vinneren skal ha tatt initiativ til, eller gjennomført, tiltak som fremmer like muligheter for individer eller grupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.