Gruppebilde med representanter for urfolk og nasjonale minoriteter og ordfører Marit Warncke.
SER FREM TIL SAMARBEIDET: Alle representantene for urfolk og nasjonale minoriteter var fornøyde med Bergen kommunes initiativ, og ser frem til å samarbeide om rettigheter og formidling. Fra venstre: Jean Igland (Romanifolkets Kulturforening), Kai Ståle Ødegård (Romanifolkets Kulturforening), On Elpeleg (Den Jødiske Forening i Bergen), Hildegunn Bøkevoll-Skjølberg (Bergen Sameforening), Tor Kåre Nilsen, (Norske Kvener Vestland), ordfører Marit Warncke, Sigrid Alvestad (Skogfinneforeningen), Henrik Madsen (Norske Kvener Vestland), Naomi Søriede (Den Jødiske Forening i Bergen), Britt Waag (Bergen Sameforening) og Sølve Sætre, Seksjonssjef for barnevern og mangfold i Bergen kommune.
Bilde: Tom J. K. Irgan

Har etablert nytt samarbeid med urfolk og nasjonale minoriteter i Bergen

I Bergen bor det folk som tilhører alle nasjonale minoriteter og urfolk. Mandag 20. november møtte ordfører Marit Warncke deres representanter for å inngå nye avtaler om samarbeid.

Urfolk var representert ved Bergen Sameforening, og nasjonale minoriteter ved Den jødiske Forening i Bergen, Norske Kvener Vestland, Skogfinneforeningen og Romanifolkets Kulturforening.

En viktig del av mangfoldet

– Bergen skal være en åpen og inkluderende by for alle. Det er viktig for Bergen at urfolk og nasjonale minoriteter, som har en lang og viktig historie både i byen og regionen, blir både sett og hørt som en del av mangfoldet i Bergen, sa ordfører Marit Warncke under møtet.

Styrke rettigheter og formidling av historien

Ordføreren og representanter fra foreningene til urfolk og nasjonale minoriteter ble enige om å starte samarbeidet med å styrke gruppenes rettigheter i Bergen kommune, og om å legge til rette for bedre formidling av gruppenes historie her på Vestlandet. Foreningene skal ha et fast kontaktpunkt med kommunen, gjennom Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (BBSM), og faste møter med politisk ledelse. 

Norske urfolk og nasjonale minoriteter

Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og romer har status som nasjonale minoriteter. 

En nasjonal minoritet er en etnisk, religiøs og/eller språklig minoritet med langvarig tilknytning til landet. Felles for alle gruppene er at de gjennom historien har vært utsatt for utstrakt undertrykking, gjennom en streng fornorskningspolitikk. De har blant annet vært nektet å bruke egne språk og å utøve sine kulturer.

Stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Stortingsmelding 12 (2020–2021) Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk, skisserer de siste 20 års utvikling for urfolk og minoritetsfolk i Norge, og hvordan myndigheter kan bidra til deres språk, kultur og situasjon i samfunnet. 

Les mer om: