Gå tilbake til:
Du er her:
Ansatte på Frisklivssentralen som står i en trapp, alle iført blå treningsjakker.
FRISKLIVSSENTRALEN: Det er en sporty gjeng som jobber sammen. Fra venstre: Magnhild Solvoll, Finn Markussen, Randi Ilvær, Karoline Heggøy, Ann-Kristine Rolland og Elisabeth Samset.
Bilde: FRISKLIVSSENTRALEN

Hjelper andre til et friskere liv

De ansatte på Frisklivssentralen brenner for å spre helsefremmende budskap, og opplever stor glede når de lykkes, enten det skjer på konferanser, kurs eller ukentlige treningsøkter i friluft.

– Det er motiverende å se at folk flytter seg både psykisk og fysisk, at de gir gode tilbakemeldinger og at folk kommer tilbake til oss, sier Karoline Heggøy, teamleder og rådgiver på Frisklivssentralen. 

Jobben på Frisklivssentralen består hovedsakelig i å ha kurstilbud til folk som ønsker hjelp til å endre livsstil. 

Se kurs og tilbud ved Frisklivssentralen

– Vi leverer og kurs “på bestilling” til ulike aktører, og vi har tilbudet om fysisk aktivitet gjennom “Finn formen med Friskliv”, som alle kan benytte seg av. Videre har vi et utstrakt nettverk og samarbeid med fastleger, NAV, Rask psykisk helsehjelp, områdesatsning i Bergen kommune og Frivillighetssentraler. Frisklivssentralen er praksisplass for studenter, arrangerer webinarer og er utviklingssentral i regi av Helsedirektoratet. Vi er også bidragsytende i kommunens folkehelsearbeid, forteller Heggøy. 

ansatte ved Frisklivssentralen på kaien
Fra venstre: Randi Ilvær (foran), Magnhild Solvoll, Finn Markussen (bak) Ann-Kristine Rolland, Elisabeth Samset (bak), Karoline Heggøy (foran).
Bilde: Frisklivssentralen

Den største utfordringen

– Den største utfordringen er dessverre å nå de som vet om tilbudet vårt, og kunne hatt god bruk for det, men likevel ikke søker hjelp hos oss. I Norge er det økende grad av sosial ulikhet i helse, og det er utfordrende å nå frem til de som trenger hjelpen mest. Vi mener at enda bedre samhandling på tvers av fag og sektorer er nødvendig for å løse de helseutfordringer vi står overfor nå og fremover. Det vil vi jobbe videre for å få til. 

Fokus på det som er mulig å gjennomføre

Restriksjonene som følge av pandemien, har og virket inn på aktiviteten, men ifølge Heggøy var de snare med å omstille seg i 2020, og har hele tiden prøvd å tilpasse uten å legge for mye på vent.

– Klart en blir lei av tiltak som påvirker drift, men ved å fokusere på hva en kan få til, har vi greid det og lært mye underveis. Vi har holdt flere digitale kurs med bratt læringskurve. Finn formen med Friskliv er vår utetrening, som har stått og gått nesten hele veien, og det er vi og deltakerne på treningsgruppene som er åpne for alle, så glade for, sier hun. 

– Det beste med jobben er at vi får treffe og hjelpe mange mennesker til bedre form, opplevelse av mer mestring og økt livskvalitet, det er givende.